Oslo 20201007. Finansminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg i stortingssalen før fremleggelsen av regjeringen Solberg sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021. Foto: Heiko Junge / NTB  Foto: NTB / Scanpix

Regjeringen satser på at alt går likar no

Regjeringens budsjettforslag tar høyde for at krisen ennå ikke er over.

Regjeringens forslag til statsbudsjett tar fortsatt høyde for at krisen i norsk økonomi ikke er over, men at det vil gå bedre neste år. Derfor bruker regjeringen vel 90 oljemilliarder mindre neste år, men vesentlig mer enn i 2019. Det er positivt at budsjettet følger handlingsregelen på tre prosent. Det er fornuftig å trappe ned krisetiltakene når flere kommer tilbake i arbeid og mange bedrifter igjen tar inn permitterte. Satsingen på forskning, utdanning og omstilling er også framtidsrettet. Men opposisjonen har et poeng i at budsjettet vil øke forskjellene mellom fattige og rike ved at det fortsatt gis skattelette til de aller rikeste.

LES OGSÅ: Dette betyr forslaget til statsbudsjett for 2021 for Trøndelag

Alle partiene er enige om at budsjettet bør stimulere til arbeid til flest mulig er vel det de mener. Også neste års statsbudsjett er et krisebudsjett, og regjeringen bør fortsatt pøse på med milliarder for å holde hjulene i gang. Det er derfor ikke så enkelt for opposisjonen å kritisere regjeringen for å bruke for lite penger. Skillelinjene går mer på den sosiale innretningen i budsjettet. Her er venstresiden særlig opptatt av at forslaget til statsbudsjett fortsatt vil øke forskjellene. Riktignok foreslår regjeringen en relativt moderat lettelse i formuesskatten, men den bidrar likevel til at de aller rikeste blir rikere. Økt egenandel til helsetjenester rammer de som har dårlig råd. Regjeringen bør også ta på alvor at vi er i ferd med å få et A-særlig og et B-lag på arbeidsmarkedet.

Norge er i en særstilling i verden ved at vi har et Oljefond som kan hjelpe oss ut av krisen. Så langt har næringslivet kommet bedre ut av den enn de fleste andre land. Det skyldes at vi har taklet pandemien godt og ved hjelp av Stortingets mange tiltakspakker. Krisen vil likevel prege økonomien i flere år fremover. Mange bedrifter vil ikke overleve, selv om det i bud-sjettet brukes milliarder på ulike tiltak. Med over 100 000 ledige er det en fare for at flere vil gå ledige lenge. Det må derfor fortsatt være regjeringens viktigste oppgave å få de ledige tilbake i jobb. Også neste år er det behov for økonomisk drahjelp.

LES OGSÅ: Dette betyr statsbudsjettet for din lommebok

Reaksjonene fra opposisjonen er som ventet kraftige. Det blir ikke enkelt for mindretallsregjeringen å skaffe flertall for budsjettet i forhandlingene med Fremskrittspartiet. Flere av Frp´s krav bryter særlig med Venstre og KrF´s kjernesaker, som 3000 kvoteflyktninger, klimasatsing og høye alkoholavgifter. Men selv om avstanden er stor nå, vil de trolig komme til enighet. Ingen vil være tjent med en regjeringskrise nå.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter