NTB / Scanpix 

Alle må få lov til å lade elbilen

Mange borettslag og sameier mangler et tilbud om lading av elbiler og hybridbiler på felles parkeringsplasser. Det blir stadig flere elbiler, og mange sliter med å finne ladestasjoner eller må stå i lang kø for lading. I enkelte borettslag har styret nektet andelseiere å installere egne ladepunkter i garasjer eller parkeringsanlegg. Det vil regjeringen nå gjøre noe med. Et lovforslag skal gi beboere rett til å sette opp egne ladepunkt for elbil i felles garasje. Styret skal altså ikke kunne nekte dette lenger. Det er et godt forslag. Skal vi få til en omlegging til en bilpark med nullutslippsbiler, må det legges til rette for lademuligheter også i borettslag og sameier.

LES OGSÅ: Den vanskelig saken for borettslaget

Leder for Elbilforeningen, Christina Bu, sier til NRK at foreningen har mange eksempler på at folk har blitt nektet å sette opp elbillader i garasjeanlegget der de bor. Styret har argumentert med at dette blir for dyrt eller at det er brannfarlig. Bru mener det er udokumenterte påstander. Vi mener styret må tenke mer langsiktig, og vi forutsetter at sikkerheten er på plass. Elbilladere i parkeringsanlegg er bra for klimaet. Investeringen i slike ladere vil også øke verdien på boligen og gjøre det lettere å selge.

LES OGSÅ: Slik kan det gå om du lader elbilen i vanlig stikkontakt

Lovendringen kan få betydning for rundt 500 000 eierseksjoner i 63 000 sameier og i underkant av 360 000 borettslagsboliger i Norge. Dette gjelder mange borettslag også i Trøndelag, spesielt i Trondheim. Forslaget legger opp til at den enkelte boligeier selv må betale installasjon av ladepunkt og eget strømforbruk. Alle andelseiere må dessuten være med på å spleise dersom borettslaget må oppgradere strømnettet eller annen infrastruktur. Det er en fornuftig fordeling og påfører ikke boligeiere uten bil urimelige kostnader. For alle nye parkeringsanlegg i borettslag tvinger elbilladere seg fram uavhengig av lovforslaget. Mange boligkjøpere vil kreve at nye boliger har dette tilbudet.

LES OGSÅ: Her står Trondheims raskeste elbil-lader

Forslaget fra regjeringen blir trolig behandlet av Stortinget i løpet av året, slik at tilbudet kan bli innført tidligst fra nyttår. Så langt er forslaget positivt mottatt fra flere partier, og mye tyder på at det blir vedtatt. Det vil gjøre hverdagen mye enklere for mange elbilister og bidra til at enda flere kan velge å kjøre utslippsfritt.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter