NTB / Scanpix 

Vi må holde ut med smittetiltak ennå en stund

For et halvt år siden innførte regjeringen de mest inngripende tiltakene i fredstid for å bekjempe koronaviruset. Helsemyndighetene hadde ikke lenger kontroll over smittespredningen og vi fikk de første dødsfallene på grunn av covid-19. Skoler ble stengt, eldre på sykehjem fikk ikke fysisk treffe sine nærmeste, store deler av næringslivet ble lammet og mange ble permitterte eller mistet jobben. De fleste fulgte likevel lojalt anbefalingene til regjeringen, selv om mange var skeptiske da hytteforbudet ble innført. Mye tyder likevel på at myndighetenes strategi var fornuftig, og det er imponerende at folk flest gjorde som de ble bedt om.

LES OGSÅ: Vaktene måtte gjentatte ganger be folk holde avstand

Etter hvert som vi fikk kontroll over smittespredningen og begynte å lette på noen av de mest inngripende tiltakene, tok flere også lettere på de viktigste tiltakene: Én meters avstand, vaske hendene og holde seg hjemme når de var syke. Den 12. mars i år var det ingen som visste hvor alvorlig og lenge koronapandemien ville vare. Vi har sett at ulike tiltak i andre land, som Sverige, så langt har ført til en mer alvorlig utvikling av smitten enn i Norge. Det betyr likevel ikke at Norge framover kan ta det for gitt at vi vil komme bedre ut til slutt. Det avhenger blant annet hvor lenge vi holder ut og følger de tiltakene som faktisk virker best.

Vi har sett at enkelte, isolerte smitteutbrudd i byer som Bergen, Fredrikstad og Sarpsborg har ført til stor spredning av smitten. Disse byene har igjen vært nødt til å innføre nye, strenge tiltak. Vi ser også flere eksempler på at mange ikke lenger følger kravet om avstand og antall som samles. Når vi vet at bedrifter, kulturliv og frivillige har lidd kraftig under smitteverntiltakene, er det beklagelig dersom vi nå setter oss i en situasjon der vi må stramme inn på nytt.

LES OGSÅ: VI må lære av erfaringene fra i vår

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier hun er urolig for en økende smitteverntrøtthet i befolkningen. Vi forstår godt at mange er lei av tiltak som begrenser sosial omgang, reiser eller at de ikke lenger kan gå på jobb. Spesielt når de ser at noen får lettelser i tiltakene, mens andre fortsatt må leve med strenge begrensninger. Vi oppfordrer likevel alle til å følge regjeringens råd og regler framover – til vi får vaksine og bedre behandling av sykdommen. Dugnaden er dessverre ikke over ennå.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter