Nye bomstasjoner dukker opp over hele landet. Nå øker motstanden. Men bompengene er kommet for å bli, skriver vår kommentator.  Foto: Frank Lervik

Veiprising for alle biler er et fornuftig forslag

Stadig flere nordmenn kjører elbil. Det er bra for miljøet, men det reduserer statens inntekter med flere milliarder i tapte avgifter i året. Det fører også til at de som fortsatt kjører fossildrevne biler, i stor grad må finansiere bruken av veiene gjennom bompengeordningen og avgifter på drivstoff. Dette er en villet og framtidsrettet miljøpolitikk, men den er ikke økonomisk bærekraftig på lengre sikt. Derfor foreslår Høyres programkomité nå å fase ut elbilfordelene og erstatte bompengefinansiering med veiprising. Det gir en mer rettferdig fordeling og effektiv innkreving av kostnadene for bruken av vei. Vi mener det avgjørende må være at bilistene skal betale for hvor mye de kjører – ikke ut fra hvor de bor.

LES OGSÅ: Statens vegvesen vil prøve ut veiprising

Stortinget har tidligere avvist forslag om veiprising, men nå mener Høyre at belastningen på en stadig mindre gruppe bilister er blitt for stor. Andelen elbiler har økt kraftig de siste årene takket være avgiftslettelser ved at de slipper å betale for bompassering, ferje og moms på nybil, og at de kan kjøre i kollektivfeltet. Disse fordelene har til en viss grad kommet bilkjøpere med god økonomi i byene til gode, blant annet fordi ladestasjonene i starten har vært dårlig utbygd i distriktet og salget av dyre elbiler har økt mest.

De gunstige avgiftene for elbil har vært en suksess i omleggingen til en mer miljøvennlig bilpark. Alle partiene på Stortinget har sagt at alle nye biler skal være nullutslippskjøretøyer innen 2025. Det betyr at bilen med dagens avgiftsopplegg ikke lenger kan finansiere veiutbygging og vedlikehold. Derfor er det helt nødvendig å tenke nytt om hvordan samfunnet skal finansiere veinettet vårt.

LES OGSÅ: Skuffelse over Stortingets nei til veiprising

Bompengeopprøret har også vært en het politisk potet for regjeringen. Mange opplever det som svært urettferdig at gateadressen avgjør om du må bruke flere tusen kroner i bompenger for å komme deg på jobb, kjøre barna i barnehagen eller på trening. At Frp og Sp reagerer på Høyres forslag, er ikke overraskende. Frp frykter at dette bare er en nye måte å skattlegge bilistene på, mens Sp mener bilister i distriktet – der det ofte er lange avstander – må betale for veiprosjekter de ikke får glede av. Vi forutsetter at det totale avgiftsnivået ikke øker, men at kostnadene fordeles på alle bilister som bruker veien. Det er også fullt mulig å differensiere avgiftene etter hvor du bor og når på dagen du kjører. Veiprising på alle typer kjøretøyer ser ut til å være en fornuftig løsning.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter