Antallet arbeidssøkere har steget med 1168, sammenlignet med i forrige uke.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Navs oppgave er ikke å spare

En ny Nav-skandale kan være under oppseiling. Aftenposten har avslørt at et ukjent antall fedre og medmødre har fått avslag på betalt foreldrekvote på feil grunnlag.

Det er ingen tvil om at de hadde rettigheter til betalt kvote. Nav avslo søknadene på grunn av formelle mangler ved søknadene.

I Aftenposten forteller Marius Lie Bratland om hvordan han gikk glipp av 130 000 kroner i betalt fedrekvote fordi han sendte inn inntektsopplysningene fra sin arbeidsgiver for sent. Nav innrømmer at avslaget på Bratlands søknad er feil, og at flere fedre og kanskje også medmødre er rammet av samme feil. Hvor mange det gjelder, kan Nav foreløpig ikke gjøre rede for.

Dette gjelder i hovedsak fedre som har søkt om utsatt fedrekvote, men som ikke har vært klar om at en i tillegg til å søke om utsettelse av fedrekvote også må søke om uttak av fedrekvote - med dertil krav om å sende inn inntektsopplysninger. Når dette ikke ble gjort innen tidsfristen, avslo Nav søknaden om betalt fedrekvote.

Nav mente søknadene kunne avslås på grunn av manglende dokumentasjon. Trygderetten har på sin side uttalt at Nav ikke uten videre kan skyve ansvaret for sakens opplysning over på søkeren, i dette tilfellet opplysninger som skal gis av søkerens arbeidsgiver. Trygderetten mener Nav har et selvstendig ansvar for å opplyse saken.

Det er forståelig at Nav setter tidsfrister av praktiske årsaker, men å bruke formelle mangler ved søknaden til å avslå stønader som søkeren utvilsomt har rettigheter til, reiser spørsmål om holdninger og kultur i etaten. Det er ikke Navs oppgave å spare mest mulig av fellesskapets midler, slik en nesten kan få inntrykk av at har vært en motivasjonsfaktor i disse sakene. Det hører med til historien at Navs varsler om manglende dokumentasjon kun ble sendt til søkernes personlige sider på nav.no.

Avslag på betalt foreldrekvote er alvorlig for dem som rammes. Det kan føre til at en går glipp av et uvurderlig samvær med barnet og betydelige midler i en familieøkonomi med. Nav må sørge for å avdekke omfanget av uriktige avslag og kompensere de som er rammet fullt ut økonomisk.