Det er ille at ikke alle har fått dagpengene de er lovt - fem måneder etter at Norge koronastengte.   Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Uholdbart lenge å vente på dagpenger

Selv om Nav har jobbet på spreng i hele sommer, er det ille at mange ikke har fått behandlet søknaden om dagpenger.

Permitterte ble lovet dagpenger i juli, men fem måneder etter at Norge koronastengte venter fortsatt titusener på utbetalingen. Det er uakseptabelt.

Midtnorsk debatt: Nicolai Tangen bør selge seg helt ut

Helt siden i vår har det vært krøll med utbetalinger av lønnskompensasjon og dagpenger. Som et midlertidig krisetiltak vedtok Stortinget at permitterte arbeidstakere skal få full lønn dekket av Nav de første fire ukene. Arbeidsgiver har bare lønnsplikt i to av disse dagene. Men å stable på beina et nytt system som effektivt kunne ta unna den store bølgen av permitterte, ble mye mer krevende enn først antatt. Før sommeren var det mange som verken hadde fått lønn eller dagpenger. Dagpenger får permitterte etter måneden med lønnskompensasjon. Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) lovet at alle dagpengene skulle være på konto i slutten av juli.

Men fortsatt har 67 000 personer ikke fått behandlet dagpengesøknadene sine, skriver Klassekampen tirsdag. Det handler neppe om sløving hos Nav i sommer. Brorparten av de 438 000 nordmenn som har søkt dagpenger under krisen, søkte i mars og april. Fordi mange søkte på kort tid, er saksbehandlingstiden lang. Siden mars har Nav gjennomført 12 såkalte anmodningsvedtak fra Stortinget. De fleste av vedtakene krevde enten endringer i regelverk, et nytt regelverk eller en ny, teknisk løsning. Nav har måttet lære opp mange nye saksbehandlere, samtidig som saksbehandlingen skal skje i ekspressfart. Søknader fra personer som har hatt mange midlertidige jobber og har jobbet på kontrakt, er dessuten mer kompliserte å dokumentere og behandle. Særlig er det trøbbel for mange arbeidsinnvandrere.

At Nav har gitt jernet, hjelper dessverre ikke mennesker som har måttet ty til familie, venner og Frelsesarmeen for å få hverdagen til å gå opp. Det er en psykisk belastning å leve uten jobb, med en usikker framtid og tom konto. Å samtidig være vitne til at bedrifter har fått kontantstøtte raskere og mer effektivt, må være fortærende. Nå må regjeringen og Nav sørge for at folk får pengene sine.

Midtnorsk debatt: Lytt til barselopprøret