Sundar Pichai (Google), Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos(Amazon) og Tim Cook (Apple).   Foto: Pablo Martinez Monsivais Evan Vu

De fire store bør ikke få ture fram her heller

Facebook, Google, Amazon og Apple truer tilliten til det norske skattesystemet.


Det er lenge siden De fire store var Ibsen, Bjørnson, Kielland og Lie, eller for den saks skyld DumDum Boys, deLillos, Jokke & Valentinerne og Raga Rockers. The Big Four som de kalles i hjemlandet i våre dager, preger sannsynligvis flere menneskers liv enn noen enkeltselskaper har gjort i historien. Derfor trengs det en mer offensiv holdning til hvordan inntektene som Facebook, Google, Apple og Amazon har her til lands, også reflekteres i bidrag til fellesskapet.

Sist uke var det kongresshøring i USA med toppsjefene for De fire store. Høringen styrket ikke troen på at finansminister Jan Tore Sanners(H) ønske om en internasjonal avtale om beskatning av disse selskapene vil komme på plass med det første. Amerikanske politikere er naturlig nok mer opptatt av at De fire store ikke skal få monopol i USA eller hindre amerikansk konkurranse, enn at de skal skatte for norske inntekter på linje med bokhandlere, mediebedrifter eller andre konkurrenter her til lands.

Avtroppende skattedirektør Hans Christian Holte har flere ganger advart mot at tilliten til det norske skattesystemet er i fare når internasjonale giganter som disse langt på vei slipper unna. Han har ledet OECDs nettverk av skattedirektører som har forsøkt å komme til enighet om skattlegging av internasjonale teknologigiganter som tilbyr tjenester og har store inntekter i mange land. Holte frykter at koronakrise og motstand fra USA gjør det enda vanskeligere å få til en internasjonal avtale om dette.

Rett etter forrige ukes høring i USA la De fire store fram kvartalsresultat, med til dels svimlende omsetningsvekst. Mens mange norske virksomheter sliter økonomisk under korona, hadde Amazon en vekst på over 40 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. De omsatte for 88,9 milliarder doller siste kvartal. Da rimer det ekstra dårlig at Finansdepartementet jevnlig finner nye områder å skattlegge vanlige mennesker på, mens elefantene i rommet er på vent.

Vi håper finansministeren tar skattedirektørens advarsel på større alvor enn det kunne låte som i standardsvaret til NRK fredag om å vente på internasjonal enighet. Det vil være krevende å arbeide for norske særskatter, men betydelige utfordringer lar seg ikke nødvendigvis løse raskest ved å vente på at åtte-ti andre går først.