Det har vært en utvikling med økende ungdomsvold i Trondheim. Personen på bildet har vært involvert i en tidligere voldshendelse.  Foto: Glen Musk

Strengere straffer alene løser ikke ungdomsvolden

Adresseavisen har i flere saker tatt opp den økende ungdomsvolden i Trondheim, sist i en debatt med politiet, hjelpeapparatet i Trondheim kommune og statsadvokaten. Etter ransbølgen i byen i fjor høst så vi en utvikling med mer alvorlig vold utført av unge helt ned i 15-årsalderen. En rekke av ranene skjedde på åpen gate og med tilfeldige ofre. Tall fra Politidirektoratet viser at voldsanmeldelser mot unge under 18 år nasjonalt har økt med nesten 40 prosent mellom 2016 og 2020, ifølge VG.

LES OGSÅ: Mener liten gruppe tenåringer står bak flere alvorlige voldssaker

Det har ført til at politiet har bedt om strengere virkemidler for å forebygge og slå ned ungdomskriminaliteten. Justisminister Monica Mæland (H) sier til VG at hun åpner for strengere straffer. Vi mener bruk av fengselsstraff mot unge kriminelle bare bør brukes i de alvorligste sakene. Arbeidet med å forebygge ungdomskriminalitet må fortsatt være det viktigste virkemiddelet. Erfaringene med tett samarbeid mellom politiet og uteseksjonen i Trondheim kommune det siste året har gitt resultater. Dette samarbeidet må derfor styrkes, men det kan også være nødvendig med andre tiltak som kan beskytte samfunnet og gir et klart signal om at vi ikke aksepterer vold.

Det er noen svært få ungdommer som står bak det meste av volden. Det er ofte unge mennesker med sammensatte problemer, som er utsatt for omsorgssvikt, bruker rus eller søker spenning. Ungdom med innvandrerbakgrunn er overrepresentert, men også etnisk norsk ungdom utøver vold. I de alvorligste voldssakene blir de unge dømt til ubetinget fengsel, men dette gjelder svært få – om lag ti i hele landet.

LES OGSÅ: 30 ran på fire måneder i Trondheim. Dette er gjerningspersonene

I 2014 ble det innført nye straffereaksjoner med ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Hensikten var å sette inn tiltak ved å skreddersy opplegg og sørge for at disse ungdommene kan fungere normalt i samfunnet seinere. Dette har gitt gode resultater. Nå har justisministeren likevel sendt ut et lovforslag om å skjerpe straffereaksjonene. Hun foreslår blant annet å kombinere ungdomsstraff med fengsel og muligheten for å ta i bruk fotlenke med GPS i stedet for varetekt. Fengselsstraff kan i noen alvorlige saker være nødvendig for å stoppe volden, særlig blant gjengangere. Men det er også viktig å arbeide målbevisst med dette miljøet, bygge tillit og satse på tidlig forebygging.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter