Trondheim kommune liker å få frem at dette er en sykkelby, men syklene er iferd med å bli et problem for  gående. El-sparkesyklene parkeres gjerne midt på fortauet, som her ved Elgeseter bru.  Foto: Terje Svaan

Utleierne av elsparkesykler bør ha forsikring

Det har vært dobbelt så mange skadde på elsparkesykkel så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor i hovedstaden. Og det er grunn til å frykte at ulykkestallene i Trondheim også har steget med økt bruk. De fleste ulykkene skjer på natten og i helgene, ofte i sammenheng med promille. Vi har tidligere ment at elsparkesykler vil være en naturlig del av bybildet, men at virksomheten må reguleres. Det er også god grunn til å se nærmere på forslaget om at selskapene som leier ut elsparkesykler, bør ha forsikring på bruken.

LES OGSÅ: Hvem kommer lengst opp i bakken?

Forsikringsselskapet Tryg foreslår at ansvarsforsikring på elsparkesykler bør være obligatorisk. Det er kanskje ikke overraskende at et forsikringsselskap vil det. Men med økende bruk og flere skader, vil det trolig bare være et tidsspørsmål før vi får den første alvorlig ulykken, og i verste fall en dødsulykke, der elsparkesykkel er involvert. I utgangspunktet er brukeren ansvarlig for at ferdselen skjer trygt og uten fare for omgivelsen. Men vi snakker ofte om unge trafikanter med begrenset trafikkopplæring. Disse kan bli sittende igjen med et betydelig økonomisk ansvar dersom de påfører seg selv og andre alvorlig skade.

Nå er elsykkelbruken delvis regulert i dag. Trondheim kommune har blant annet innført en øvre fartsgrense på fem kilometer i timen i enkelte bydeler. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kommer også med innstramminger i regelverket for elsparkesykler. Arbeidet er startet på bakgrunn av et stort antall ulykker med slike sykler på fortau og gangvei. Mange syklister bruker ikke hjelm. Det er heller ikke påbudt for elsparkesyklister i Norge, men Statens vegvesen oppfordrer folk til å bruke dette. I Danmark vurderes et slikt påbud.

LES OGSÅ: Vi arbeider med et regelverk som kan håndheves

Det er i dag tre aktører som har konsesjon for å leie ut elsparkesykler i Trondheim, og det er utplassert over 600 sykler. Det har allerede kommet mange reaksjoner på bruken og oppbevaringen av disse. Spesielt andre trafikanter og fotgjengere har opplevd hendelser der det kunne gått mye verre. Vi håper at bruken av elsparkesykler går seg til, og de kan fungere godt sammen med den øvrige trafikken i byen. Men da må reglene overholdes. Det er også viktig at det ligger en forsikring i bunnen dersom ulykken først er ute.

Les også lederen: Rydd opp i rotet og la syklene rulle, det er vår