Politiet plukker ned teltleiren til vindkraftmotstanderne i Nessadalen på Frøya.   Foto: Trygve Ulriksen Skogseth

Vindkraftopprøret har fått konsekvenser

I løpet av få dager starter transporten av de første av 14 vindturbiner til Frøya vindpark med politieskorte. Det skjer etter et turbulent år med lokale demonstrasjoner og heftig debatt i mediene. Motstanderne av vindkraft på Frøya har vært svært aktive og utholdende, og har fått stor oppmerksomhet ikke bare i lokale medier, men også nasjonalt.

Alle forsøk på å stoppe utbyggingen av vindkraftanlegget har imidlertid ikke nådd fram. Til det var prosessen kommet for langt. Det er mulig at mange ikke forutså hvor store inngrep utbyggingen ville påføre naturen og påvirke landskapet. Det har motstanderne etterhvert kommunisert helt tydelig. Vi forsvarer ikke de ulovlige virkemidlene som enkelte har brukt for å stanse utbyggingen, men vi mener det er en demokratisk rett å vise sin motstand innenfor lovlige former. Selv om det ikke førte fram i denne saken, har motstanden på Frøya ført til en nasjonal debatt og skjerping av kravene for framtidige vindkraftanlegg på land. Motstanden har derfor ikke vært helt forgjeves.

LES OGSÅ: Gustav Witzøe finansierer motstandernes advokathjelp

19. juni i år la regjeringen fram stortingsmeldingen om vindkraft. Der kommer det en rekke tiltak som skal gi lokale myndigheter større innflytelse, og det skal være en strengere vurderinger av miljøkonsekvensene. Det blir også krav om maksimal høyde på turbinene og til minsteavstand mellom turbinene. Regjeringen vil også involvere reindriften bedre i planleggingsprosessen for vindkraft. Demonstrasjonene mot vindkraft på Frøya spredde seg også raskt til andre områder i landet med vindkraftutbygging. I det siste har lokalbefolkningen på Sunnmøre engasjert seg sterkt mot utbyggingen på Haramsfjellet.

LES OGSÅ: Frøya-aksjonistene skapte norgeshistorie

I 1975 ble nabokommunen til Frøya kjent gjennom Hitraaksjonen etter at bønder nektet å betale skatt som en protest mot de dårlige rammebetingelsene i landbruket. Det fikk konsekvenser for inntektsutviklingen til bøndene. Et av slagordene til vindkraftmotstanderne på Frøya er: «Vi gir oss aldri!». Det vitner om et sterkt engasjement om en sak vi alle kan sympatisere med, selv om vi også ønsker fornybar og miljøvennlig energi. Når turbinene nå kommer på plass, regner vi med at det blir demonstrasjoner. Vi oppfordrer til at det skjer innenfor akseptable rammer. Budskapet til motstanderne er hørt og får konsekvenser for framtidig utbygging.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter