Miljøveileder Tonje Næss ved Sjetne skole.   Foto: Mariann Dybdahl

Det skal være rom for å kritisere jobben

Alle har ytringsfrihet, også om jobben sin.

Uavhengig av om du jobber i en offentlig eller privat virksomhet, skal det være stor takhøyde for å delta i den offentlige debatten med kritikk av eget arbeidsområde. Nyhetsoppslag og debattinnlegg i Adresseavisen de siste dagene viser lærere og miljøarbeidere i trondheimsskolen som åpent kritiserer leder og skoleeier. Tegn tyder på at vi har åpenhetskultur i kommunen, og det er positivt. Dessverre er det ikke like åpent på alle arbeidsplasser.

I Adresseavisen sist fredag forteller miljøveileder Tonje Næss om fortvilelsen ved å måtte slutte ved Sjetne skole i Trondheim. I løpet av to år har sju miljøveiledere måttet gå på grunn av overtallighet. Næss er bekymret for ressursmangelen, noe hun mener særlig vil ramme de sårbare barna. Hun er også kritisk til hvordan personaltjenesten har håndtert prosessen i forbindelse med overtallighet. Sjetne skole er ikke alene om å måtte kvitte seg med ansatte. Flere skoler må kutte i budsjettene, og spesialpedagog Lindis Osland uttrykker i et debattinnlegg vantro over at kommunen lar dette skje. Etter en knallhard vår med koronastengte skoler og stadig omlegging på grunn av smittevernregler, synes hun det ikke henger på greip å fjerne ansatte.

Midtnorsk debatt: Jeg sier bare: Våkne opp! Verden vil innhente oss

At skoleansatte kan uttale seg fritt om det de mener er kritikkverdige forhold – uten at det slår tilbake på dem – er både riktig og viktig. Så lenge tonen og formen er saklig og innholdet ikke bryter lojalitetskravet til arbeidsgiver, er det nyttig at offentligheten får innsyn i ting som ikke fungerer bra.

Ikke alle tør å være så åpne. Sandefjord kommune er et eksempel på hvor ille det kan bli når ukultur får spillerom. I Klassekampen forteller lærere i Sandefjord om det de mener er en fryktkultur som har pågått i flere år. Lærere hevder de har blitt kneblet, truet og trakassert både fordi de har kritisert hvordan skolene blir styrt og det de mener er negative sider ved opplæringen.

Et så dårlig debattklima fører ikke noe godt med seg. I stedet for dialog, blir frontene bare sterkere. Det må aldri bli farlig å åpent være kritisk til noe arbeidstakere kan noe om, nemlig jobben sin.

Podkast: «Du er fin til å være en mørkhuda jente»