Historisk bystyremøte: For første gang møtes bystyret i svært Trondheim spektrum. Det er også første fysiske møtet etter korona. Foto: Therese Alice Sanne  Foto: THERESE ALICE SANNE

Feil tiltak i kampen mot rasisme

Flertallet i Trondheim bystyre fordømmer alle former for markeringer med rasistisk budskap og vil begrense hvor i byen slike markeringer kan avholdes.

Bystyret oppfordrer i tillegg Stortinget til å vedta forbud mot markeringer med rasistiske budskap. Flertallets intensjon, å skape rasismefrie soner i Trondheim, er forståelig. Likevel bærer det galt avsted hvis et politisk flertall begrenser mulighetene til å fremme ytringer det samme flertallet ikke liker.

Vedtaket i bystyret ble fattet etter en interpellasjon fra representanter fra SV, MDG, Ap, Sp og Rødt. Varaordfører Mona Berger (SV) sier at bakgrunnen for forslaget er å beskytte minoriteter i byen mot å bli utsatt for hets i Trondheim. Hun vil prioritere ytrings- og bevegelsesfriheten for ofrene for rasistisk hets framfor mulighetene til rasister til å hetse.

I praksis ber bystyret om at kommunedirektøren i størst mulig grad skal begrense hvor i byen slike markeringer skal skje for å beskytte befolkningen mot rasisme og diskriminering, samtidig som ytringsfriheten skal ivaretas. I Dagsnytt 18 i NRK pekte Berger på at slike markeringer kan dirigeres til utkanten av byen, som for eksempel til Ila, framfor i Midtbyen.

Vedtaket innebærer et element av forhåndssensur ved at kommunen skal vurdere hvorvidt markeringen fremmer rasistiske holdninger eller ikke - før selve markeringen finner sted. Selv om det ikke ilegges et direkte ytringsforbud, legges det uansett begrensninger på mulighetene for både ytringer og demonstrasjoner. Det kan være i strid med Grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet.

Oppfordringen til Stortinget om å forby markeringer med rasistisk budskap går enda lenger. Et slikt forbud er ikke bare er direkte angrep på ytringsfriheten, det vil dessuten virke mot sin hensikt. Innvandringsfiendtlige grupper vil hevde seg kneblet og dermed oppnå større støtte i befolkningen enn de fortjener.

Det er bra at politikere vil slå ned på rasisme i samfunnet. Både rasismeparagrafen og ordensreglene gjør det mulig å beskytte folk mot hets og hatefulle ytringer. Disse bestemmelsene er bedre egnet til å bekjempe rasisme enn å tukle med ytringsfriheten.

Les flere lederartikler her