Ikke rør åpningstiden

Kortere åpningstid under koronakrisen har styrket det pedagogiske tilbudet i barnehagene i Trondheim. Nå vil barnehagesjefen redusere åpningstidene permanent. Det er en elendig idé.

Som følge av koronasituasjonen har de kommunale barnehagene i Trondheim hatt redusert åpningstid fra klokken 08.00 til 15.30. I et tilleggsnotat til formannskapet i Trondheim varsler kommunedirektøren et forslag om å redusere åpningstidene på permanent basis.

Utdannings- og oppvekstdirektør Camilla Trud Nereid trekker fram flere positive erfaringer fra perioden med kortere arbeidstid. Det har gitt mulighet for full bemanning i barnehagene gjennom hele dagen. Med lengre åpningstid vil det være færre ansatte på jobb i deler av dagen. Større voksentetthet har blant annet ført til at barn som tidligere var vurdert for spesialpedagogisk opplegg i barnehagen, har fungert godt med samme tilbud som de andre barna, framhever Nereid i et intervju i Adresseavisen.

At større voksentetthet gir et bedre pedagogisk tilbud i barnehagen, virker opplagt. Det betyr ikke at det er en god idé å redusere åpningstiden på permanent basis. En barnehage med kort åpningstid er ikke tilpasset et moderne arbeidsliv der begge foreldre er i full jobb. Det er en åpenbar risiko at et begrenset barnehagetilbud vil trekke flere kvinner over i deltidsstillinger. Det vil være som å rygge tilbake til fortiden der kvinner hadde svakere pensjonsrettigheter og sto i et sterkere økonomisk avhengighetsforhold til menn.

Særlig for enslige forsørgere vil et barnehagetilbud som er åpent kortere enn en normalarbeidsdag, være helt håpløst. Det er mer relevant å diskutere utvidet åpningstid i barnehagene fremfor å redusere den.

I koronaperioden har foreldre og arbeidsgivere strukket seg langt for å få kabalen til å gå opp. Det har vært i en ekstraordinær situasjon. Erfaringene kan ikke overføres til en normalsituasjon.

Det er fullt mulig å styrke det pedagogiske tilbudet i barnehagene uten å røre åpningstidene. I så fall må bemanningen i barnehagene økes.

Les flere lederartikler her