Feriepenger er ansattes penger, og det er ille at bedrifter har brukt opp ferielønna på andre ting.   Foto: Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Uansvarlig bruk av feriepenger

Mange trønderske bedrifter sliter med å betale ferielønn til sine ansatte denne sommeren.

Vi forstår at koronakrisen har satt bedrifter i en spesielt vanskelig situasjon, men det er likevel uansvarlig å skyve problemene over på ansatte som ikke får penger som tilhører dem.

Les flere lederartikler på Midtnorsk Debatt

Det har lenge ligget i kortene at mange bedrifter vil slite med utbetaling av feriepenger. Allerede i april viste tall fra NHO at 11 prosent av medlemsbedriftene ikke hadde likviditet som sikret ansatte ferielønn i år. En fersk undersøkelse fra Sparebank1 SMN avdekker at så mange som én av fem av bankens bedriftskunder kan ha for lite midler til å dekke feriepengeutbetalingen. Det er ikke bare koronakrisen som har skapt problemer, lønnsvekst i fjor gjør at potten bedriftene må ut med, er større i år.

Uavhengig om du jobber i det private eller det offentlige, har du rett på feriepenger. Minst 10,2 prosent av lønna du fikk i fjor, skal utbetales som ferielønn i år – senest den siste lønningsdagen før ferien. Dette er penger som tilhører de ansatte, men krisen har tæret på egenkapitalen. Mye penger er gått med til å berge bedriften og arbeidsplasser. Situasjonen er selvsagt ekstraordinær. Krisepakker, redusert arbeidsgiveravgift og betalingsutsettelse av skatter og avgifter skal derfor hjelpe bedrifter til å komme gjennom krisa.

Krise eller ikke, det er uansvarlig å skyve likviditetsproblemer over på ansatte. Feriepenger er en årlig forpliktelse, og det er uakseptabelt at bedrifter drives med ansattes penger. LO, en sammenslutning av en rekke forbund, krever en lovendring som pålegger bedrifter å sette de ansattes opptjente feriepenger på egen konto, slik de er pålagt å gjøre med skatt.

MIDTNORSK DEBATT: Forskjells-Norge satt i system. Er det ingen på Stortinget som skjemmes?

Det kan diskuteres om det er nødvendig med et formelt pålegg om dette, men arbeidsgivere kommer ikke unna at feriepenger til de ansatte må sees som en del av de faste og forutsigbare utgiftene i en virksomhet, på linje med lønn og skatt.