Trafikken i Midtbyen i Trondheim, som her i Olav Tryggvasons gate, er blitt diskutert i mange år. Nå har kommunen lagt fram en god plan for mer permanente løsninger.  Foto: Morten Antonsen

Ny plan for trafikken kan gi Midtbyen et løft

Trondheim kan få en god plan for hvordan vi i framtida skal bevege oss i Midtbyen.

I mange år har vi diskutert hvordan vi skal gå, sykle, ta buss og kjøre bil i sentrum. Tirsdag gjorde formannskapet et vedtak som betyr at vi de neste månedene må diskutere videre og veie ulike hensyn opp mot hverandre.

Vedtaket betyr ikke at noe er avgjort, men at forslaget til gatebruksplan for Midtbyen blir sendt ut på høring. Planen som politikerne skal ta endelig stilling til i høst, kan få avgjørende betydning for byens utvikling, så det er all grunn til å studere den i detalj.

Saken handler om hvordan vi skal sykle, hvordan bussen skal komme lettere fram og hvor vi skal gå uten at bilene suser forbi og ødelegger trivselen. Nullvekstmålet, som betyr at privatbilismen ikke skal øke, selv om innbyggertallet vokser, er ett stikkord. Hvordan vi skal få Midtbyen til å blomstre, er et annet.

Planen inneholder en rekke detaljer som må diskuteres nærmere. Er det for eksempel riktig å planlegge ei ny bru fra Ravnkloa til Fosenkaia? Hva med å bygge bru fra Kjøpmannsgata til Bakklandet? Hva med nye bruer mellom Øya og Nidarø inn til Midtbyen? Slike spørsmål ble diskutert i formannskapet tirsdag, og de må vurderes nærmere. Men tanken er god, siden flere bruer vil gjøre det lettere å gå og sykle til Midtbyen.

LES OGSÅ: Biltrafikken i bommene i Trondheim økte i 2019

Det er ingen tvil om at gatebruksplanens hovedmål, å gjøre det lettere å gå, sykle og reise med kollektivtrafikk, er fornuftig. Særlig syklistene har for dårlige forhold i Midtbyen, slik trafikken er organisert i dag. De må opp og ned av fortau, og mange sykkelfelt stopper plutselig.

Formannskapet var som vanlig delt i synet på biltrafikk og antall parkeringsplasser. Høyresida har et poeng i at hvis folk får inntrykk av at det blir umulig å kjøre bil i Midtbyen, vil trafikken til kjøpesentrene i utkanten av sentrum øke. Men et sentrum som kveles av privatbiler, er ikke attraktivt.

Dessuten er det viktig å gjøre noe med et helt sentralt problem: Halvparten av biltrafikken i Midtbyen er gjennomgangstrafikk. Den må reduseres kraftig. Forslagene i gatebruksplanen kan og bør bidra til det.