Vi blir stadig eldre, og vi må jobbe lenger

Norges befolkning eldes raskt. Om ti år vil det være flere eldre enn barn og unge i dette landet. Da er det desto viktigere å legge til rette for at flere kan stå i jobb lenger enn i dag.

Statistisk sentralbyrås (SSB) siste befolkningsframskriving viser at folketallet i Norge vil fortsette å øke i årene som kommer. Prognosen viser at vi vil passere seks millioner nordmenn rundt 2050. Den mest tydelige trenden er at befolkningen raskt vil bli eldre enn i dag. Allerede i 2030 vil det være flere over 65 år enn barn og unge under 19 år. I dag er det 940 000 nordmenn over 65 år. Ved neste århundreskifte vil antallet ha økt til nesten to millioner. Antallet som er 80 år eller eldre, vil tredobles innen 2060.

Denne utviklingen setter den norske velferden på en hard prøve. Flere pensjonister må forsørges av stadig færre yrkesaktive. Statsminister Erna Solberg er blant flere som er bekymret for aldringens konsekvenser for den norske velferdsmodellen. Hun fikk mye oppmerksomhet for sin nyttårstale i fjor, der hun rett og slett ba nordmenn om å lage flere barn.

Fødselsraten har stor betydning for hvordan en befolkning er sammensatt. I tillegg til at flere lever lenger enn før, vil synkede fruktbarhet føre til at befolkningen eldes hurtig. Derfor har norske politikere lagt mye prestisje og ressurser i å opprettholde en høy fødselsrate i Norge. Vi har kanskje verdens beste permisjonsordninger for nybakte foreldre. Alle har rett til barnehage, slik at det skal være mulig å kombinere barn med karriere.

Til tross for dette synker norsk fruktbarhet. I dag føder hver kvinne i snitt 1,53 barn. Det er et historisk lavt nivå.

Det norske samfunnet må uansett rustes for en eldrebølge. For å finansiere velferdsmodellen er det viktig å legge til rette for at innbyggerne skal være yrkesaktive i flere år enn tidligere. Pensjonsreformen, med levealderjustert pensjon, var et forsøk på å svare på denne utfordringen. Poenget er at vi må jobbe lenger for å få samme pensjon som før.

Eldre arbeidstakere opplever likevel å bli presset ut av arbeidslivet, ikke minst i forbindelse med omstillinger. Vi trenger en seniorpolitikk som på den ene siden gjør det lettere for den enkelte arbeidstaker å jobbe noen ekstra år og som på den andre siden gjør det attraktivt for arbeidsgiverne å holde på seniormedarbeiderne.

Les flere av Adresseavisens lederartikler her