El-sparkesykler blir parkert over alt, og kan komme i veien for både trafikk og fotgjengere.  Foto: Michael Schult Ulriksen

Rydd opp i rotet og la syklene rulle, det er vår

Det bør lønne seg å etterlate elsparkesykler så de ikke skaper frustrasjon og forsøpling.

Henslengte elsparkesykler skaper frustrasjon, nå som sesongen for alvor er i gang. Det er forståelig. Det er både irriterende og tidvis farlig for ferdsel når elsparkesykler ligger skjødesløst på fortau eller langs veien. Løsningen er ikke å forby syklene, men å gjøre det mer lønnsomt å etterlate dem så de ikke er til sjenanse for folk og ferdsel.

Det er bare ett år siden elsparkesykler for utleie dukket opp i Trondheim, som i byer over store deler av verden. Trondheim er en av kommunene i Norge som har prøvd å regulere bruken av elsparkesykkel for utleie. Tre selskap har fått konsesjon for å plassere til sammen 600 sykler i byen, mens et fjerde selskap er i rettslig strid med kommunen, om det trengs avtale for å sette ut sykler på kommunal grunn.

Det er mager trøst at det kan være verre andre steder, når henslengte og feilparkerte elsparkesykler forsøpler fortau og byrom og gjør det risikabelt for synshemmede å bevege seg utendørs. Samtidig blir det feil å forby eller sterkt begrense nyvinningen og mulighetene den kan gi, på grunn av «barnesykdommer» i den første fasen til et nytt transportmiddel.

Fornuftig regulering av elsparkesykkelbruken bør innebære at syklene blir rimeligere i bruk ved forsvarlig parkering. Ergo bør det straffe seg økonomisk å etterlate elsparkesykler til sjenanse for folk og ferdsel. Forskningsleder Nils Fearnely ved Transportøkonomisk Institutt anbefaler å bruke teknologi som elsparkesykkel-selskapene alt bruker, til såkalt geofencing, det vil si å definere soner hvor syklene ikke kan kjøres eller parkeres. I Barcelona ble det i fjor skrevet ut nesten 20 000 bøter til brukere av elsparkesykler, flest for brudd på parkeringsbestemmelser.

Trondheim kommune vedtok i mars å forby utsetting av elsparkesykler og bysykler til 1. mai på grunn koronasituasjonen. Andre norske byer valgte motsatt strategi og framskyndet tilbudet som alternativ til antatt mer smittefarlig bruk av kollektivtrafikk. Flere europeiske byer har gitt syklister og myke trafikanter mer plass i gatene på grunn av koronasituasjonen. Elsparkesykler hører med i dette bildet. Selskap og brukere bør stimuleres til forsvarlig bruk og straffes for forsøpling og uforsvarlig bruk.

Les også «Beboere og politiet fortviler: - De står overalt»