Barn og unge må få et fullverdig utdanningstilbud når skoleåret starter til høsten. Her fra gjenåpning i Trondheim i april.   Foto: Mariann Dybdahl

Barn må få et fullverdig skoletilbud

Kunnskapsminister Guri Melby (V) har allerede varslet at det blir en uvanlig skolehverdag også til høsten.

Det betyr at elever og lærere må forholde seg til smittevernregler når skolen starter etter sommerferien. Likevel forventer vi at skoleeiere, skoleledere og lærere bruker tida godt for å finne løsninger som kan gi barn og unge et fullverdig skoletilbud når neste skoleår starter i august.

Bare så det er sagt: Vi berømmer den innsatsen som skoleledere, lærere og miljøarbeidere ved skolefritidsordninger (SFO) har lagt ned både i forkant og etter skoleåpningen.

Mange har strukket seg veldig langt. På rekordtid ble det innført digital undervisning, uteskole har foregått i det mest begredelige vårvær og det er imponerende at SFO-tilbudet nærmest er som før ved flere skoler. Likevel er smitteverntiltakene så omfattende at skoletilbudet er redusert fram til sommeren. Undervisningstilbudet varierer også fra skole til skole.

Hvordan undervisningen blir til høsten, er selvsagt avhengig av smittesituasjonen i befolkningen de neste månedene. Selv om mye er usikkert, forventer vi at skolene finner kreative løsninger slik at flest mulig elever kan møte opp på skolen fysisk. Digital undervisning fungerer for mange, men ikke alle. Det sosiale aspektet er viktig. Hvis plassmangel er et problem, bør det være mulig å leie lokaler slik at flere elever kan møte fysisk. Skal en del undervisning fortsatt foregå digitalt, må lærerne få den kunnskapen og verktøyene som trengs.

En annen utfordring som må løses, er skoleskyss. Skoleskyssen er blitt en flaskehals som har ført til ulike skoletilbud. Når bussen må gå med halvparten så mange passasjerer, må elevene blant annet starte skoledagen på ulike tidspunkt. Skoletilbudet og busstilbudet må henge i hop. Det betyr at fylkeskommunene og kommunene må snakke sammen for å få til en god løsning.

Hvis utdanningstilbudet skal bli best mulig, er det viktig at kommunene og fylkeskommunene får fleksibilitet og nok ressurser til å finne løsninger som er gode og solide nok. Retten på utdanning må sikres og tilbudet må være likeverdig.

Hva mener Adresseavisen? Les flere lederartikler her