Det er ille at permitterte fortsatt ikke har fått lønnskompensasjon to måneder etter at Norge stengte.   Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Permitterte må snarest få pengene sine

Vi kan klage på at utenlandsreisen går i vasken eller at hjemmekontor er kjedelig, men verre er det for folk som står uten penger til å betale huslån og mat på grunn av koronapandemien.

Årsaken er at Nav ikke har fått på plass løsningen som skulle sikre permitterte full lønnskompensasjon. Mange har heller ikke fått dagpenger. Det er uholdbart at personer skal leve både uten inntekt og i uvisshet. Nå må Nav og Arbeids- og sosialdepartementet sette alle kluter til for å få stablet ordningen på beina.

Midtnorsk debatt: Få av oss vil brette ut private opplysninger i full offentlighet. Men det kan lett skje

I mars vedtok Stortinget at de som blir permitterte, skal få full lønn dekket av Nav de første fire ukene. Den nye ordningen skulle tre i kraft umiddelbart, med forbehold om at Nav måtte få på plass den tekniske løsningen. 50 dager etter at krisetiltaket ble vedtatt, venter mange fortsatt. Nav innrømmer at de var for optimistiske. En automatisering var mer komplisert enn først antatt, men målet var at funksjonen skulle være på plass i mai. Nå er det usikkert når systemet er oppe og går.

Adresseavisen skrev før helga om ansatte ved Bergstadens Hotel på Røros som er rammet av denne svikten. De ble permitterte kort tid etter at Norge stengte i mars, men ennå venter de på pengene sine. Mange har heller ikke fått dagpenger. Dagpenger skal du få etter de 20 dagene med lønnskompensasjon fra arbeidsgiver (2 dager) og Nav (18 dager). Tillitsvalgt for servitører, kjøkkenpersonale og resepsjonister forteller om fortvilte medlemmer som må låne penger av familie og venner og som har måttet søke om avdragsfrihet på lånet. Permitterte i hele landet er i samme båt som hotellansatte på Røros, men Nav har ikke oversikt over hvor mange som verken har fått lønnskompensasjon eller dagpenger.

Asbjørn Flatberg, tillitsvalgt i Fellesforbundet ved Bergstadens Hotel forteller om permitterte som ennå ikke har fått pengene sine.   Foto: privat

At Nav er syltet ned i altfor mye arbeid på grunn av koronakrisen, er ingen hemmelighet. Etaten har imidlertid greid å behandle rekordmange dagpengesøknader takket være forenklinger i regelverket, de har fått midler til å rekruttere flere saksbehandlere og omdisponere ansatte. Likevel er det ikke nok, Nav er åpenbart ikke rustet til å takle krisen. Nå må regjeringen sørge for at Nav greier å utbetale den nye ytelsen. Å leve i uvisshet og med dårlig økonomi i en krise, er svært belastende.

Hva mener Adressa? Les flere av avisens lederartikler her