Valhall flanke vest skipes ut fra Kværner Verdal juni i fjor. Nå er et tilsvarende prosjekt satt på vent på grunn av koronakrisen.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Støtten til oljebransjen må sørge for omstilling

Det er viktig at vi får tiltak for oljebransjen som virker og som er langsiktige og bærekraftige.

Fremskrittspartiet foreslår at oljebransjen skal få utsatt skatt i flere år for å opprettholde aktiviteten under koronakrisen. Partiet får støtte fra Senterpartiet, mens Arbeiderpartiet er positiv til forslaget forutsatt at det stilles flere krav til oljeselskapene. Vi erkjenner at bransjen er i en svært vanskelig situasjon og at den trenger tiltak for å opprettholde aktiviteten. Støtten må likevel ikke føre til at det settes i gang ulønnsomme prosjekter og hindrer omstillingen til en grønnere industri.

LES OGSÅ: Storprosjekt utsatt hos Kværner Verdal - frykter permitteringer

Både koronakrisen og det sterke fallet i oljeprisen har ført til at oljeselskapene har utsatt flere store investeringer. Det har allerede rammet leverandørindustrien, blant annet i Midt-Norge gjennom at prosjekter er utsatt og ansatte permittert. Det har ført til at oljebransjens egen organisasjon Norsk olje og gass har bedt om en krisepakke der staten dekker rundt 90 prosent av alle investeringer på norsk sokkel. Det skal skje ved at selskapene får trukket investeringskostnadene fra skatten det året investeringene blir gjort, i stedet for over seks år.

Finansdepartementet advarer mot denne løsningen og mener den kan bidra til at oljeselskapene setter i gang ulønnsomme prosjekter. Det er også spørsmål om oljeselskapene vil satse på nye prosjekter så lenge oljeprisen er så lav som den er nå. Miljøbevegelsen mener skatteforslaget bidrar til å opprettholde en oljevirksomhet som heller burde satse på omstilling til grønn energi. Regjeringen har foreløpig ikke tatt stilling til kravet fra Frp og Sp, som har flertall dersom Ap stemmer for det.

LES OGSÅ: Flere hundre konsulenter må gå i Aker BP

Finanspolitisk talsperson Hadia Tajik vil ifølge NRK stille krav om at tiltakene må skape jobber, sikre staten inntekter og at de må bidra til å kutte utslipp. Det er bra at partiet ikke kaster seg på et forslag som vil koste milliarder uten at vi har noen garanti for resultatet. Vi er klar over at det haster med å hjelpe bransjen, særlig de mange leverandørbedriftene langs kysten som nå sliter. Det er likevel viktig at vi får tiltak som virker og som er langsiktige og bærekraftige.

Oljebransjen har tidligere kommet seg gjennom alvorlige kriser. Norsk økonomi vil trolig fortsatt ha glede av oljevirksomheten i mange år ennå, men oljealderen går mot slutten, og vi er nødt til å omstille oss. Det må også være en forutsetning for nye tiltakspakker et de bidrar til denne omstillingen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter