NTB / Scanpix 

Svært alvorlig dersom WHO blir svekket

Vi må styrke det internasjonale samarbeidet, ikke svekke det gjennom å kutte støtten til WHO slik Donald Trump nå gjør.

President Donald Trump stopper USAs utbetalinger til Verdens helseorganisasjon (WHO) fordi han mener organisasjonen har sviktet i arbeidet med å hindre spredningen av koronaviruset. Det er et alvorlig feilgrep og truer bekjempelsen av alvorlige sykdommer i verden. Det er viktig at alle land samarbeider, ikke minst i en tid med en alvorlig pandemi. Vi bør styrke, ikke svekke, støtten til WHO slik Trump nå bidrar til.

LES OGSÅ: Brundtland advarer mot angrep på WHO

Verdens helseorganisasjon spiller en helt avgjørende rolle med å kartlegge alvorlig sykdomsutbrudd i alle land og samordne innsatsen for å bekjempe spredning av sykdommer. Dette gjelder også koordineringen med å utvikle nye vaksiner og medisiner og fremme helsekampanjer for å bedre vår livsstil. Koronautbruddet viser nettopp at det må et internasjonalt samarbeid til for å løse slike pandemier. WHO har vært den organisasjonen som det internasjonale samfunnet er avhengig av når sykdom spres. Derfor er det viktig at WHO har de ressursene som trengs for å gjøre en best mulig jobb.

Den amerikanske presidenten mener WHO prøvde å skjule hvor alvorlig koronaepidemien var og at den ikke sørget for å skjerpe reiserestriksjonene fra Kina. Han hevder at WHO har sviktet og at det har kostet tusenvis av menneskeliv. En slik påstand er helt urimelig. WHO erklærte 31. januar i år en folkehelsekrise som følge av utbruddet av koronaepidemien. Landene har reagert litt ulikt på disse advarslene, også USA. Flere av de største mediene i USA har de siste dagene lagt frem dokumentasjon på at Trump ikke lyttet til egne helseeksperter og at det har bidratt til at svært mange er smittet og døde i USA.

LES OGSÅ: WHO ber om 675 millioner dollar til å bekjempe Wuhan-viruset

Det er ikke første gang Trump truer med å stoppe den økonomiske støtten til internasjonale organer. Heldigvis gjør han ikke alltid alvor av truslene. Vi får derfor inderlig håpe at han ikke bruker politiske problemer på hjemmebane til å sette den viktigste internasjonale aktøren innenfor helse i fare. USA bidrar med rundt ti prosent av WHOs budsjett på om lag 40 milliarder kroner, og det vil derfor svekke WHOs arbeid om støtten forsvinner.

Flere sentrale norske politikere reagerer sterkt på utspillet fra Trump, og de er bekymret for verdens helse, ikke minst i de fattigste landene. Den bekymringen deler vi fullt ut.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter