Robin Nilsen og datteren Maya er i karantene på Tiller. - Barnehagen ble stengt forrige torsdag og vi har vært forkjøla siden fredag. Vi hadde legetime i går der vi fikk beskjed om å være i isolasjon på grunn av forkjølelsen, sier Robin. - Vi blir rastløse når vi går inne, men prøver å finne på spennende, understreker han.  Foto: Håvard Jensen

Hold ut – smittetiltakene følges og de virker

De strenge tiltakene har hatt en effekt og at de aller fleste av oss har fulgt påleggene og rådene. Det er gledelig, men det er for tidlig å senke skuldrene.

Helsemyndighetene sier de inngripende smittetiltakene i Norge mot koronasmitten ser ut til å virke. De siste dagene har antallet innleggelser på sykehus vært stabilt lave på rundt 320 pasienter i Norge. I Trøndelag har tallet ligget mellom 10–15 innleggelser de siste ukene. Av disse har St. Olavs hospital de aller fleste, mens sykehuset i Namsos ikke har noen innleggelser så langt. Trøndelag har heller ikke registrert dødsfall på grunn av sykdommen. Vi er foreløpig i en tidlig fase av smitten, men utviklingen er positiv. Det viser at de strenge tiltakene har hatt en effekt og at de aller fleste av oss har fulgt påleggene og rådene. Det er gledelig, men det er for tidlig å senke skuldrene.

Helsedirektoratet sier antall nye innleggelser og intensivbehandling gir en indikasjon på utviklingen. Også de nye smittetallene som nå registreres, viser at de strenge tiltakene som ble satt inn for tre uker siden, har gitt resultater. Antallet er stabilt, til tross for at Norge tester flere enn andre land. Det vil fortsatt være mørketall, men nye, omfattende tester av et bredere utvalg av befolkningen vil gi mer informasjon om hvor mange som kan være smittet.

Det har de siste dagene blitt rapport om store geografiske forskjeller. Det er ikke unaturlig at de tettest befolkede områdene på Østlandet har flest smittede, innleggelser og døde på grunn av sykdommen. Helsedirektoratet vurderer nå om det skal innføres forskjellige smitteverntiltak i ulike landsdeler, avhengig av hvor hardt rammet de er av koronaviruset. Flere har tatt til ordet for at skoler og barnehager bør gjenåpnes raskt etter påske. Dersom regjeringen velger en gradvis åpning av skoler og barnehager, kan smittetallene i fylker og kommuner spille inn når endringer i tiltakene blir vurdert.

De strenge tiltakene begynner å tære på tålmodigheten til mange, særlig nå i påsken. Smittesituasjonen i Midt-Norge kan tyde på at innbyggerne har gjort som de har fått beskjed om. Vi ser også at kommuner som har vært i en spesiell situasjon, har tatt kloke, lokale valg. Frosta kommune var blant de hardest rammede og innførte svært omfattende tiltak. Det har gitt gode resultater. Mye tyder på at vi fortsatt må leve med mange av tiltakene ei stund framover. Det er krevende, men alternativet er at vi kan få tilbakeslag. Det ønsker ingen. Derfor oppfordrer vi alle til å holde ut og fortsatt å følge myndighetens råd og pålegg.