Konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebanken Midt-Norge leder en av bankene som betaler ut utbytte.  Foto: Morten Antonsen

Bankene tok dessverre ikke signalet om utbytte

Mange banker har valgt å trosse rådene fra myndighetene og ta ut utbytte. Andre bedriftseiere som vurderer det samme, bør ikke oppføre seg som bankene.

De fleste børsnoterte bankene i Norge lyttet ikke til regjeringens og Finanstilsynets råd om å droppe utbytte i år. Mange velger riktignok å redusere størrelsen på utbytte, men her viser bankene svak ryggmargsrefleks i en tid hvor store deler av næringslivet ligger nede og over 300 000 er uten arbeid. Å gi deler av næringslivet en skulder å gråte på, som Sparebanken SMN tilbyr, virker bare hult.

Den største banken i Midt-Norge, Sparebank1 SMN, har vedtatt å redusere utbyttet med 300 millioner til 649 millioner kroner. Vel 60 prosent av dette går til blant andre store norske og amerikanske fond, mens 200 millioner går tilbake til lokalsamfunnet, det vil si gaver til frivilligheten. Dette er en fordeling som er nedfelt i bankens utbyttepolicy. Det er tross alt et lite lyspunkt og vil være kjærkomne penger for et kulturliv på felgen. Vedtaket i sparebankens representantskap var enstemmig, og her sitter blant annet representanter fra kommuner, fylkeskommune og ansatte. De burde i det minste ha vist bedre skjønn da de sa ja til utbytte.

Det er ikke det at vi misunner eierne utbytte fra et fjorår som for mange banker var tidenes beste. Det er signalet til samfunnet rundt som deltar i dugnaden for å dempe konsekvensene av smittetiltakene, vi er bekymret for. Dessuten burde bankene, som riktignok er bunn solide, sørget for å styrke egenkapitalen ytterligere. Ingen vet hvor kraftig samfunnet blir rammet etter denne krisen.

Koronaepidemien viser hvor raskt forholdene endrer seg. Ikke bare for bankene, men mange bedrifter opplevde også et godt fjorår. Nå står de samme bedriftene i en krise, og flere ledere i utsatte bedrifter har allerede sagt seg villig til å gå ned i lønn. Det er et prisverdig bidrag. Da forventer vi at også eierne tar en for laget og en for samfunnet.

Det er bra at bankene nå sier de vil stille opp for kundene med trøst, råd og lån. Det skulle bare mangle. Det er ikke bare en del av bankenes samfunnsoppdrag, men også deres forretningsmodell. To av sparebankens kriserådgivere uttaler i mandagens avis at de vil strekke seg langt for å hjelpe bedrifter som har livets rett. Bedrifter som har slitt før krisen, kan ikke regne med å møte et varmt hjerte, bare et kaldt hode. Dessverre er det mange slike bedrifter i Midt-Norge.