Krisepakkene bør gå til å ruste opp veier og skoler.  Foto: Richard Sagen

Nå kan vi ruste opp vei, skolebygg og kunnskap

Staten bør bruke nye krisepakker til å få i gang ny aktivitet som å ruste opp slitte veier og skoler.

Bedrifter og flere politikere mener det ikke holder med avgiftslettelser og utsettelser av skatter og andre utgifter. Nå må det også komme kontanter på bordet, og det raskt. Regjeringen har sagt at det vil komme en ny krisepakke i slutten av uka. Den bør inneholde direkte støtte til kriserammede bedrifter, men enda viktigere: Regjeringen må også sørge for at krisepakken knyttes til samfunnsnyttige oppgaver. Vi har et enormt vedlikeholdsetterslep på veier, vannledninger, skoler og offentlige bygg. Det er også en gyllen anledning til å oppdatere kunnskapen vår.

Det har allerede kommet krav på et tresifret milliardbeløp fra flere organisasjoner og bransjer. Så langt har disse pakkene hovedsakelig gått til lånegarantier og utsettelser av avgifter og støtteordninger til blant andre oppsagte og permitterte. Mange bedriftsledere mener dette ikke er nok. Det er også behov for kontanter for å holde hjulene i gang. Norge er riktignok i en særstilling i verden med vårt oljefond, men det er ingen Sareptas krukke som ukritisk kan dele ut milliarder til alle som nå sliter.

Vi er sikre på at opposisjonen vil overby alle forslag fra regjeringen. Det har de gjort med klokskap så langt. Men nasjonen kan ikke gi blankofullmakt for en kontantstøtte til alle som sliter. Da risikerer vi å tømme Oljefondet blant annet ved å dele ut havre til døde hester. Både Ap-leder Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Sylvi Listhaug (Frp) har allerede krevd kontantstøtte på linje med det den danske regjeringen har vedtatt. De har ennå ikke skissert hvilke kriterier som skal ligge til grunn for støtten. Den må være gjennomtenkt, med klare rammer og krav.

Enkelte offentlige institusjoner, som Trøndelag fylkeskommune, har foreslått flere prosjekter som kan settes i gang for å ruste opp nedslitt infrastruktur. Mange offentlige bygg står nå mer eller mindre tomme og klare for å bli vedlikeholdt. Flere hundre tusen oppsagte og permitterte har ledig tid og bør får muligheten til å oppdatere sin kunnskap, eventuelt få ny og mer fremtidsrettet utdanning. På den måten får privat næringsliv og det offentlige noe igjen for alle milliardene som brukes. Vi får bedre veier, tryggere vann, slitesterke skoler og mer kunnskap. Og de uten arbeid får en mer meningsfylt hverdag og bedre utsikter for å komme tilbake i arbeid.