Sabotasje mot anleggsvirksomheten i Frøya vindpark er forkastelig. Slik kriminalitet ødelegger både for anleggsvirksomheten, men også for kampen mot vindmøllene, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Ronny Dybdahl Teigås

Forkastelig vindkraft-sabotasje

Sabotasje og ødeleggelse av anleggsmaskiner som bygger ut vindkraft på Frøya, er en total uakseptabel måte å «aksjonere» mot vindkraft på.

Slik kriminell aktivitet ødelegger for anleggsvirksomheten, men også for kampen mot vindturbinene.

Adresseavisen kunne fredag melde at en gravemaskin til tre millioner kroner var totalskadd etter at noen hadde tent på den. I tillegg var flere sprengningsmatter tent på. Det er ikke første gang anleggsvirksomheten ved Frøya vindpark utsettes for sabotasje. Anleggsarbeiderne har også tidligere opplevd omfattende skadeverk på anleggsmaskiner og brakker på området.

Vi forstår at det finnes en kraftig motstand mot vindkraftutbyggingen på Frøya. Og det er lov å kjempe mot planene, både politisk og gjennom demonstrasjoner. Men sabotasjeaksjoner mot anleggsvirksomheten hører ikke med til aksjonsformer det er mulig å akseptere. Vi forventer at politiet gjør det de kan for å etterforske forholdene og stille de skyldige til ansvar. Entreprenørene som bygger Frøya vindkraft og deres ansatte kan ikke stå til ansvar for vedtaket om å bygge ut vindkraftanlegget. De utfører et lovlig arbeid. Den helt legitime motstanden må rettes mot de ansvarlige myndigheter som har vedtatt utbyggingen.

Aksjonen «Nei til vindkraft på Frøya» har drevet en omfattende kamp, og det er positivt med lokalt initiativ som påvirker den nasjonale debatten. Det er ingen grunn til å tro at noen av dem står bak hærverk mot anleggsvirksomheten. Men vi håper at aksjonen stiller seg bak en kraftig fordømmelse av sabotasjevirksomheten. Aksjonsleder Hans Anton Grønskag har tidligere sagt at de ikke stiller seg bak slike aksjonsformer, men har også sagt at han forstår at sinnet mot utbyggingen kan utløse slike reaksjoner.

En fullstendig fordømmelse av sabotørvirksomhet fra motstanderne vil heve terskelen for at det skjer igjen, og være mye mer virkningsfult enn om Trønderenergi sier det samme.

Adresseavisen presiserer

I dagens lederartikkel etterlyser Adresseavisen at aksjonistene mot vindkraft på Frøya og deres leder Hans Anton Grønskag tar avstand fra eventuelle sabotasjeaksjoner mot anleggsarbeidet på Frøya vindpark. Det har Grønskag gjort klart at de gjør.