Vindkraft må være en del av fremtidens klimaløsning, men utbyggingen må skje i balanse med vern av natur og artsmangfold, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Morten Antonsen

Vindkraft må være en del av klimaløsningen

Behovet for fornybar energi kolliderer ofte med hensynet til urørt natur og bevaring av artsmangfold. Men skal Norge og verden sørge for et grønt skifte, må også vindkraft være en del av løsningen.

NHO-direktør Ole Erik Almlid har tatt til orde for at vindturbiner er nødvendige og ønsker mer vindkraft på land, også i Trøndelag. I årene som kommer vil behovet for elektrisk og fornybar kraft øke. Flere av bilene må bli elektriske, nye tog skal gå på strøm og snart får vi trolig også elektriske fly. Den norske oljeproduksjonen skal gjennomføres med mindre utslipp ved å elektrifisere oljesokkelen. Det grønne skiftet som Norge og resten av verden skal gjennomføre, vil skape mindre behov for olje og gass. Den energien må erstattes med andre energikilder, blant annet elektrisk kraft.

Samtidig som vi må produsere mer fornybar energi, må vi ta innover oss at natur og naturmangfold trues på en rekke områder. FNs rapporter om klima forteller oss at det må en kraftig omstilling til. Samtidig forteller andre rapporter om at vi også må bevare naturmangfold og stanse en utvikling som fører til at en rekke plante- og dyrearter trues. Derfor må de nye energiløsningene balanseres opp mot hensynet til bevaring av natur og artsmangfold.

Norge har gode forutsetninger for å bli en betydelig leverandør av fornybar energi. I de siste årene har det blitt etablert mange nye vindkraftanlegg, særlig her i Trøndelag. For å unngå konflikter og inngrep i sårbare områder er det nå på tide å lage bedre ordninger for konsesjonsbehandlinger og vektlegging av bevaring av natur. Trøndelag har tatt sin del av vindkraftutbyggingen nå. Det må bygges flere slike anlegg, men da må myndighetene se seg om etter andre steder å sette opp vindturbiner.

Om noen år vil det bygges flere vindmøller ute på havet. Offshore vindkraft skaper også konflikter. Derfor må også en slik utbygging skje i en balanse mellom behovet for grønn kraft og naturmangfold. Det er heller ikke åpenbart at vindkraft på land må bygges langs kysten der det blåser aller mest. Ved å tilpasse utbyggingene og legge vindturbinene der det allerede er gjennomført naturinngrep, kan mange av konfliktene dempes.