Anniken Hauglies unnskyldning til dem som er feilaktig dømt eller fratatt ytelser var på sin plass, skriver Adresseavisen på lederplass. Her er hun i Stortinget tirsdag.   Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Opprydding viktigere enn unnskyldning

Det er lett å forstå kravet om at noen må gå etter Nav-skandalen.

Tirsdag stilte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i Stortinget for å redegjøre om Nav-skandalen. Der sa hun unnskyld til de berørte og deres familier. Det var en viktig og riktig beklagelse. Nå venter en enda viktigere opprydding.

Selv om arbeidsministeren ga en grundig gjennomgang av hva som så langt har skjedd i saken, mangler vi fortsatt svar på hvordan det kunne skje at Nav har mistolket regelverket i så mange år uten at verken departementet eller domstolene oppdaget det.

Konsekvensene for enkeltmennesker har vært enorme. 2400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg. Rundt 50 er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem er dømt til fengsel. Nav mente de brøt loven ved å ta med seg kontantytelser som sykepenger og arbeidsavklaringspenger til andre EØS-land, men så viser det seg altså at Nav har tolket regelverket feil.

I redegjørelsen varslet Hauglie at regjeringen vil oppnevne et eksternt utvalg for å granske saken. Det er avgjørende at utvalget arbeider uhildet og uavhengig. Vi støtter derfor kravet fra opposisjonen om at Stortinget må få et ord med i laget når mandat og sammensetning skal spikres.

Arbeidsministeren beklaget overfor de berørte og lovet at staten skal rydde opp etter seg, men tok ingen selvkritikk på egne vegne da hun talte til Stortinget. Svarene hun har gitt så langt, beroliger ikke opposisjonen. Muligheten for mistillit er fortsatt der, men stortingspolitikerne venter på mer informasjon før de bestemmer seg. Det er fornuftig.

Granskningen vil forhåpentligvis gi oss svar på om Hauglie har gjort nok for å sikre rettssikkerheten til norske trygdemottakere. Er svaret nei, blir det interessant å se om Hauglie er villig til å bryte den særnorske tradisjonen om «å ta ansvar ved å bli sittende».

- Noen må gå. Noen på toppen må ta støyten, sa Siv Renee Eriksen til VG etter redegjørelsen. Selv satt hun to måneder i fengsel fordi hun besøkte kjæresten i Bulgaria mens hun mottok arbeidsavklaringspenger. Hennes krav er lett å forstå. De på toppen bør ha gode svar dersom denne saken ikke skal få konsekvenser, også for dem.