260 000 fra det tidligere Sør-Trøndelag får nå tilbud om å bli med i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT). Det inviteres til en dugnad for folkehelsen som vi bør stille opp på, skriver Adresseavisen på lederplass.  

Bli med på en viktig dugnad for folkehelsa

Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) utvider sitt arbeid og inviterer befolkningen i Trondheim og det sørlige Trøndelag til å delta. Det er en dugnadsinvitasjon vi bør takke ja til.

I disse dager får 260 000 i det tidligere Sør-Trøndelag henvendelse fra HUNT om å svare på en rekke spørsmål om helse, livskvalitet og levekår. Den store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag skal utvides, og endrer navn til Helseundersøkelsen i Trøndelag.

HUNT har siden 1980-årene gitt viktig informasjon om hvordan det står til med folkehelsen i Nord-Trøndelag. Den har sørget for at et bredt spekter av forskere har fått økt kunnskap og forståelse av helsetilstanden og gjort det mulig å formidle ny kunnskap om folkehelsa. Når undersøkelsen utvides til å omfatte hele det nye Trøndelag vil et allerede viktig prosjekt bli enda viktigere.

Hoveddelen av HUNT-undersøkelsen finansieres av Trøndelag fylkeskommune. Skal det være mulig å dive et godt folkehelsearbeid i hele Trøndelag er det nødvendig å skaffe helsedata fra hele regionen, både blant befolkningen i Trondheim, de trønderske småbyene og i distriktene. På den måten skapes et vitenskapelig fundament som kan gi bedre resultatet og mer treffsikre tiltak.

De tidligere HUNT-prosjektene har vist at de som står ansvarlige for undersøkelsene har god kontroll på rutinene og metodikken for å samle inn, vurdere, lagre og passe på helseopplysningene vi frivillig gir fra oss. Det er avgjørende at slike opplysninger håndteres på en god måte, og at dataene som danner grunnlaget for videre forskning er anonymisert og håndtert på en betryggende måte.

Det er til alles beste at vi stiller opp når HUNT inviterer tidligere sørtrønderne til å delta. Når forskere, studenter, administrasjonen og politikerne får bedre informasjon om helsesituasjonen i Trøndelag, må vi legge til grunn at de blir bedre til å fatte de riktige beslutningene og prioriteringene.

Ved å takke ja til invitasjonen som nå kommer, kan vi alle bidra til en bedre folkehelse, både i Trøndelag, Norge og i andre land som kan bruke opplysningene fra HUNT.