Etiopias president, Abiy Ahmed, er en verdig vinner av Nobels fredspris. Men prisen forplikter til fortsatt arbeid for fred i området, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: TIKSA NEGERI

En modig pris til en modig mann

Den norske nobelkomiteen har gjort et godt valg når de gir årets fredspris til Etiopias statsminister, Abiy Ahmed, for arbeidet han har gjort for å skape fred mellom Etiopia og Eritrea.

Ahmed tok initiativ til å gjenoppta fredsprosessen mellom de to landene etter at han ble president i april 2018. Han har også startet arbeidet med interne reformer i Etiopia og satt politiske fanger fri.

Tildelingen er modig fordi de to landene er midt inne i en prosess for å skape fred. Vi vet fortsatt ikke om arbeidet vil gi varig fred mellom de to landene. Men prisen er en viktig anerkjennelse av det arbeidet som er igangsatt. Håpet er at den kan virke som en drahjelp for alle som jobber for fred og stabilitet i området. Konflikten ea er en av de lengste konfliktene i Afrika, og tok slutt i fjor sommer.

Det gjenstår fortsatt mye arbeid for å skape en stabil og varig fred. Sånn sett er det en viss risiko ved å tildele fredsprisen til Ahmed. Området preges fortsatt av intern etnisk strid og millioner som er på flukt. Å tildele fredsprisen til Abiy Ahmed blir sett på som en klar oppfordring til at han må fortsette dette arbeidet og beskrives som en «dytt i ryggen-tildeling». Slike tildelinger har Nobelkomiteen også gjort tidligere. På den måten har prisen bidratt til ytterligere fremgang i arbeidet med å skape fred.

Den etiopiske statsministeren er en verdig mottaker av Nobels fredspris, og årets tildeling ligger godt innenfor intensjonene i Alfred Nobels testamente. Ved å ta initiativ til forsoning har Ahmed utvist mot og politisk lederskap og han har skapt håp om fred mellom de to landene. Selv om det fortsatt er et godt stykke igjen er det viktig at fredsprisen også brukes til å anerkjenne initiativ for å skape fred.

Å dele ut fredsprisen til statsoverhoder som fortsatt sitter ved makten, er forbundet med risiko. Nobelkomiteen vet ikke hvilke situasjoner som kan oppstå i årene som kommer, og som kan sette årets tildeling i et dårlig lys. Vi håper tildelingen forplikter og virker som en klar oppfordring til å fortsette langs de sporene som årets vinner så langt har valgt å følge.