Trondheim Stasjonssenter blir et nytt kollektivknutepunkt for både jernbane, hurtigbåt og buss. Men bygget skal også ha plass til boliger og kontorer. Her sett fra Jernbanebrua.  Foto: ILLUSTRASJON: ARKIPLAN/ASPLAN VIAK

For råflott å bygge to nye fylkeshus

Det blir uansett ikke lett å be trønderne om å stramme livreima dersom fylkespendlerne spanderer på seg rød løper til jobb.

Fylkesrådmannen i Trøndelag har foreslått å bygge to nye administrasjonsbygg, ett i Trondheim og ett i Steinkjer, slik at pendlerne i fylkeskommunen skal få kortere vei å gå til toget. Det mener Miljøpartiet de Grønnes toppkandidat i Trøndelag, Tommy Reinås, er sløsing med offentlige midler. Vi mener Reinås har et poeng. Spesielt med tanke på at fylkeskommunen allerede har en enorm gjeld og må kutte i tjenestetilbudet og bemanningen.

LES OGSÅ: Omkamp og nye bygg samler ikke Trøndelag

Vi mener det er feil å bruke over en halv milliard kroner på nye fylkeshus når fylkeskommunen står overfor store økonomiske utfordringer. Reinås ønsker ifølge Trønder-Avisa også å avlyse den todelte organiseringen av fylkeskommunen, som var en forutsetning da de to fylkene slo seg sammen. Avtalen gikk ut på at fylkesrådmannen skal sitte i Steinkjer, mens fylkesordføreren skal ha sete i Trondheim. Den beslutningen ligger fast, og en omkamp om å samle fylkesadministrasjonen på ett sted er ikke realistisk i overskuelig fremtid.

LES OGSÅ: Fylkesansatte kan få kortere vei å gå til toget

Det er imidlertid ikke for seint å revurdere om Trøndelag trenger to nye fylkeshus. Politikerne har vedtatt å utrede nybyggingen og rådmannen skal legge frem et forslag i slutten av året. Deretter skal fylkespolitikerne si sitt. I en tid hvor fylkespolitikerne må snu hver krone, virker det råflott å planlegge to nybygg til totalt over en halv milliard. Spesielt når hovedargumentet er å spare pendlerne for 12 minutters gange fra fylkeshuset i Erling Skakkes gate til sentralstasjonen i Trondheim. Også i Steinkjer vil de spare rundt 12 minutter ved å bygge nytt. Men det er tross alt noe lettere å forstå behovet for et nybygg i Steinkjer.

Ifølge fylkesrådmannen er det flere millioner kroner å spare i driftsbudsjettet på at ansatte bruker mindre tid på å gå. Det er et tvilsomt argument. Fylkesrådmannen burde heller tatt med helsegevinsten ansatte får ved å gå litt lenger på jobb. Vi skal ikke underslå at det kan være andre gode argumenter for å bygge nytt, men dette må veies opp mot fylkeskommunens gjeld og signaleffekten overfor fylkets innbyggere.

LES OGSÅ: Trøndelag må dra i nødbremsen

Hvorvidt en lokalisering nær kollektivknutepunktene gir en samlet miljøgevinst, mer effektiv administrasjon og bedre lønnsomhet, er argumenter som kan diskuteres. Det blir uansett ikke lett å be trønderne om å stramme livreima dersom fylkespendlerne spanderer på seg rød løper til jobb.