Etter noen ukers drift av det nye buss-systemet i Trøndelag er det behov for enkelte justeringer. AtB må lytte til kritikken fra passasjerene, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Morten Antonsen

AtB må lytte til kritiske busspassasjerer

Innføringen av metrobussen og det nye buss-systemet i Trondheim og Trøndelag har stort sett gått bra. Men det finnes fortsatt problemer som må løses. AtB må lytte til «bussopprør» og kritikk.

De nye bussrutene skulle gi et bedre, mer effektivt og mer miljøvennlig kollektivsystem for alle. Adresseavisen skrev tirsdag om et gryende bussopprør i Melhus. Mange engasjerer seg gjennom sosiale medier og mener tilbudet for pendlere inn til Trondheim er blitt dårligere etter omleggingen. Flere avisen har snakket med sier de heller vil kjøre bil fremfor å ta bussen.

I evalueringen av det nye systemet må planleggerne lytte til kritiske passasjerer og være i stand til å justere på rutene. Når enkelte får et tilbud som blir dårligere og tregere, slik at flere ser seg nødt til å kjøre bil, må det være mulig å bedre det med noen grep.

Vi har tiltro til at AtB, som planlegger og administrerer kollektivtrafikken i Trøndelag, vet hva de driver med. Systemet er komplekst, og det skal mye til for at det skal fungere optimalt fra første dag. Derfor er det behov for justeringer og tilpasninger underveis. Når mange, slik som i Melhus, opplever at busstilbudet er blitt dårligere, er det nødvendig å lytte og finne løsninger raskt.

Dersom det går for lang tid før tilpasninger skjer, vil det føre til at mange endrer reisevaner som kan være vanskelige å forandre på. Det er derfor ikke vanskelig å være enig med Ap's ordførerkandidat i Melhus, Per Olav Hopsø, som sier at det haster med å få gjennomført forbedringer.

I det nye buss-systemet må flere passasjerer regne med å bytte buss for å komme seg dit de skal. Det sier seg selv at det er umulig å lage et nettverk der alle kan benytte direktebusser. Men de som må bytte må oppleve at det er sammenheng mellom rutene og at bussen de skal gå over til ikke allerede har kjørt fra holdeplassen. Lang ventetid på slike knutepunkter er dårlig reklame for et system som skal bli bedre enn den gamle ordningen.

Vi er fortsatt optimistiske og tror et nytt system skal bli bedre enn det gamle. Nå når de nye rutene er testet ut noen uker, har planleggerne enda bedre grunnlag for å justere og tilpasse der det knirker.