Regjeringen vil innføre nye regler og bedre økonomisk tilsyn av private barnehager. Bildet er fra Gnist Trøa barnehage, som kommunen vedtok at skulle stenges.   Foto: Espen Bakken

Fornuftig tilsyn av private barnehager

Det er nødvendig med et tydelig regelverk, regelmessig tilsyn og en finansiering av private barnehager som ikke forskjellsbehandler eller innbyr til for høye utbytter. 

Rundt halvparten av barnehagebarna går i dag i en privat barnehage. Dette skjer etter en kraftig utbygging av barnehagesektoren de siste 15 årene der private aktører har fått gunstig ordninger for å starte opp. For å oppnå full barnehagedekning er det gitt investeringstilskudd, full momskompensasjon og gunstige lån i Husbanken. Dette har vært avgjørende for å gi barnehageplass til alle. Private barnehager bidrar også til valgfrihet, variasjon og økt kvalitet.

Resultatet er at barnehagesektoren snart er ferdig utbygd, og at de fleste nå får barnehageplass nær der de bor. Men det har også ført til utfordringer som dagens regelverk ikke har tatt høyde for. Små barnehager er kjøpt opp av store barnehagekonsern, og noen av disse er igjen solgt videre til investeringsselskap med milliongevinster. Eierne har også tatt ut store beløp i utbytte. De private barnehagene har i tillegg fått høyere tilskudd til pensjon enn det de faktisk bruker til pensjon.

LES OGSÅ: Slik ble de millionærer av å drive barnehage

De private barnehagene finansieres av offentlige tilskudd og brukerbetaling, og inntektene skal ifølge barnehageloven komme barna til gode. Det er likevel åpnet for et «rimelig årsresultat». Kritikken mot noen av de private aktørene har blant annet gått på at inntjeningen er viktigere enn kvalitet og tilbud i barnehagen, og at det ikke er tilstrekkelig åpenhet rundt regnskapene.. Derfor er det nedslående at myndighetene ikke har gjennomført økonomisk tilsyn i mer enn én prosent av de private barnehagene i en treårsperiode.

Det er derfor nødvendig at regjeringen nå foreslår et regelverk som er tilpasset dagens situasjon. Et forslag om å opprette et nasjonalt økonomisk tilsyn, som skal sørge for at pengene går til et best mulig tilbud for barna, er nå sendt ut på høring. Det er viktig at dette er et uavhengig og kompetent tilsyn. Kommunene skal fortsatt skal ha ansvar for tilsyn til regelverk som ikke handler om økonomi.

LES OGSÅ: For lav bemanning i flere private barnehager

Det vil også i framtida være ønskelig med barnehager drevet av både offentlige, private og ideelle aktører. Det er derfor nødvendig med et tydelig regelverk, regelmessig tilsyn og en finansiering som ikke forskjellsbehandler eller innbyr til for høye utbytter.