Vi er enige med kunnskapsminister Jan Tore Sanner når han sier at rapporten fra Fafo viser at diskusjonen om vi skal ha en fraværsgrense kan avlyses, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Ikke rør fraværsgrensa

Innføringen av fraværsgrense i den videregående skolen har redusert elevenes fravær. Ordningen er et skritt i riktig retning. Men en slik grense løser ikke alle utfordringene skolen står overfor.

En ny rapport fra Fafo viser at fraværet på videregående har gått ned med 20 prosent etter at ordningen ble innført i 2016. Det er en positiv utvikling og viser at en fraværsgrense fungerer. Analysen fra Fafo viser at det er de elevene som hadde mest fravær tidligere, som nå har redusert sitt fravær aller mest.

Innføringen av den nye ordningen ble møtt med kraftig motstand fra elevene og deres interesseorganisasjon. Evalueringene så langt viser at flere elever er mer på skolen enn før og at de presterer bedre. Samtidig slår rapporten fast at grensen skaper stress hos enkelte elever og at flere elever med høyt fravær ikke får karakterer i fag der de har fravær som ligger over grensen. Disse trenger tiltak som ikke løses med en fraværsgrense.

Vi er enige med kunnskapsminister Jan Tore Sanner når han sier at rapporten fra Fafo viser at diskusjonen om vi skal ha en fraværsgrense kan avlyses, men at vi fortsatt må se på hvordan utsatte elever kan gis bedre oppfølging i den videregående skolen.

Å stille krav til elevene om at de må møte opp der undervisningen foregår, er en viktig del av skolens oppgave. På den måten bidrar fraværsgrensen til å tydeliggjøre at samfunnet har forventninger til at de som har fått skoleplass, møter opp og følger undervisningen. Det er en god måte å forberede unge mennesker til yrkeslivet som venter dem.

Men det finnes ingen quick fix som løser alle utfordringer i skolen. Det må være et mål at så mange som mulig fullfører og består den videregående skolen.

Det vil alltid være elever i vanskelige livssituasjoner. For disse kan en fraværsgrense virke ekskluderende. Derfor må skolen også være i stand til å hjelpe utsatte elever gjennom opplæringen. Løsningen er ikke å fjerne fraværsgrensen, som fungerer etter hensikten for de aller fleste, men å sette inn tiltak for å hjelpe utsatte elevgrupper gjennom skoleløpet. Grensen fungerer for de fleste, det er unntakene som trenger andre tiltak.