Bussen gjennom Midtbyen må frem, det må politikerne sørge for. Det er ingen grunn til å skrinlegge prøveprosjektet med miljøgate i Olav Tryggvason, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Bussene må få førsterett i bygatene

Prøveprosjektet med miljøgate i Olav Tryggvasons gate har foreløpig ikke fungert etter planen. Men det er likevel ingen grunn til å skrinlegge prosjektet.

Nå må formannskapet sørge for tiltak som gjør at bussene prioriteres og kommer raskere gjennom gata.

Rådmannen legger fram to alternative løsninger som kan øke hastigheten for bussene inn og ut av sentrum. Førstkommende tirsdag skal formannskapet ta stilling til forslagene. Vi har tidligere støttet planene om en miljøgate i Olav Tryggvason og løsninger som skaper bedre fremkommelighet for bussene, de som sykler og som går. Det gjør vi fortsatt. Heldigvis er tiltakene i gata et prøveprosjekt, slik at det er mulig å justere og tilpasse tiltakene underveis.

Skal kollektivsystemet i Trondheim fungere best mulig, må passasjerene oppleve at bussen er det raskeste og enkleste fremkomstmidlet gjennom Midtbyen. Trafikktallene så langt i vinter viser at busser mellom Solsiden og Munkegata forsinkes med omtrent to minutter i snitt. Prøveprosjektet skulle øke gjennomsnittshastigheten for bussene, men det motsatte har skjedd.

Rådmannen mener forsinkelsene i all hovedsak skyldes at det fortsatt kjører for mange biler gjennom Olav Tryggvasons gate. Det kan løses ved å stenge Bakke bru for vanlige biler, eller å lede biltrafikken fra brua til høyre ned Kjøpmannsgata. Uansett hvilke tiltak politikerne velger, må det gjennomføres løsninger som sørger for at bussene har førsterett gjennom Midtbyen, slik at hastigheten øker. Skal de nye metrobussene oppleves som en vesentlig forbedring, er det avgjørende at hastigheten går opp.

Næringsforeningen i Trondheim vil avvise alle forslagene fra rådmannen og heller ta bort sykkelfeltene og prøve ut en trefeltløsning gjennom Olav Tryggvasons gate. Det er en dårlig løsning for en by som trenger et kollektivsystem som er effektivt og får stadig flere av oss til å velge bort bilen.