Formannskapet i Trondheim ønsker gratis buss på lørdager i desember for å få flere til å handle i Midtbyen. Det er ikke en slik julegave byen trenger, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Gratis buss er ikke riktig julegave

For å få flere til å julehandle i Midtbyen ønsker politikerne i Trondheim å gjøre bussen gratis på lørdager i desember. Det er flott at politikerne tenker nye tanker om Midtbyen, men det er ikke sikkert at gratis buss er det byen har bruk for.

Et tilbud om gratis buss på lørdager høres i utgangspunktet forlokkende ut. Men det finnes svært lite her i livet som er gratis. Kostnadene ved å drive kollektivtrafikken forsvinner ikke selv om passasjerene kan reise uten å betale. Dersom tilbudet virker etter planen og mange flere tar buss på lørdager, vil det være vanskelig å få det til uten å sette inn flere busser og flere sjåfører. Det er ingen ubegrenset kapasitet i dagens tilbud og en slik plan kan føre til at driftsutgiftene stiger.

Gratis buss på lørdager i desember er ikke den beste måten å bruke slike penger på. Det er ikke sikkert at dette er er tiltak som vil ha en positiv effekt på handelen i Midtbyen. Det er ikke i desember Midtbyen har de største utfordringene med at kundene ikke kommer.

Det er Trøndelag fylkeskommune som har ansvaret for driften av kollektivtrafikken over hele Trøndelag. Nå skal fylkesrådmannen regne på hva et slikt tiltak vil koste og legge det frem for Fylkesutvalget i neste uke.

Det er en god idé å få folk til å ta mer buss og stimulere til at mer av handelen skal foregå i Midtbyen. Men skal flere velge kollektiv transport, må kapasiteten økes. I dag er bussene er ofte fulle og oppleves som et lite fristende alternativ til bilen.

Det er ikke åpenbart at gratisbilletter på lørdag er det som får folk til å velge buss til byen fremfor bil til et kjøpesenter. For å få flere til å endre reisevaner er det viktigere at bussene går ofte, når de skal og at det oppleves som et godt alternativ til å kjøre bil. Det er derfor grunn til å glede seg til metrobussene kommer neste høst.

Økt frekvens og kortere reisetid er tiltak som trolig vil bety mer for de fleste passasjerene, enn å slippe å betale for billetten på lørdager.