Studiestedene bør vise mer fleksibilitet

Adresseavisen skrev sist uke om praksistrøbbel for trønderske deltidsstudenter i sykepleie ved Nord universitet.

Av ulike årsaker ønsker studentene en tilrettelagt praksisperiode slik at de kan praktisere i nærheten av hjemstedet i Trøndelag. Det sier universitetet nei til. Det er forståelig at studentene skal praktisere hos helseforetakene som universitetet har avtaler med. Samtidig må det være mulig å finne løsninger som gjør at studenter i en spesiell livssituasjon får mulighet til å fullføre.

LES OGSÅ: Ida må ha praksis i Mosjøen mens datteren skal opereres i Trondheim

LES OGSÅ: - Sykepleierstudiet lar seg ikke kombinere med familieliv

Deltidsstudiet i sykepleie ved Nord universitet har Mo i Rana som samlingssted, og universitetet krever at studentene skal gjennomføre den fire måneder lange og sammenhengende praksisperioden på Helgeland. De tre studentene Adresseavisen har snakket med er alle mødre og av hensyn til familien ønsker de å de å praktisere i nærheten av der de bor. Selv om de på egen hånd finner en praksisplass i Trøndelag og ikke «stjeler» plassen fra noen andre, sier universitetet likevel nei.

Universitetet har studiesteder både i Trøndelag og Nordland. Studenter med studiested i Nordland skal ha praksis i Helse Nord, mens studenter i Trøndelag skal ha praksis i Helse Midt-Norge. For deltidsstudentene som er knyttet til Mo i Rana, skal praksisperioden gjennomføres på Helgeland.

Det er forståelig at utdanningsinstitusjonene og helseforetakene må ha et system som sikrer forutsigbarhet, nok plasser og god kvalitet på praksisen. Å sikre nok praksisplasser til enhver tid er ikke bare en enkel jobb for sykehusene. Samtidig er det lite matnyttig hvis systemet er så rigid at det står i veien for å finne gode løsninger. Helse-Norge trenger kvalifisert helsepersonell, og det er synd hvis studenter velger å avbryte en desentralisert utdanning som allerede opplever stort frafall.

Både Helse Midt og St. Olavs hospital sier det er mulig å gjøre noe med praksisplassene hvis universitetet ønsker det. Fra høsten 2020 skal dessuten Nord universitet ha et felles studieprogram for alle studentene og de skal se nærmere på organiseringen av praksisordningen. Forhåpentligvis finner de løsninger som gjør deltidsstudiet lettere å gjennomføre for dem som er i en spesiell situasjon på hjemmebane.

LES OGSÅ: Strømbruddet viser hvor sårbart samfunnet er