Trønderenergis kunder fikk ikke god nok informasjon under det store strømbruddet forrige uke, skriver Adresseavisen på lederplass.  

Strømbruddet viser hvor sårbart samfunnet er

Strømbruddet i Trondheim forrige uke gir grunn til uro. Varslingen til strømkundene fungerte ikke godt nok.

Strømbruddet er også en påminnelse om hvor avhengige vi er av at alt skal fungere, og hvor lite forberedt vi er på at feil kan oppstå.

Alle kan forstå at strømmen blir borte fra tid til annen. Et forholdsvis kort strømbrudd gir i seg selv ingen grunn til å kritisere energiselskapet. Det er imidlertid informasjonen under og etter strømbruddet som må tåle kritikk.

Feilen, som skyldtes brudd på en høyspentlinje som forsyner store deler av vest- og sørsida i Trondheim, ble rettet forholdsvis raskt.

Vi er alle svært avhengig av at strømnettet fungerer. Strømbrudd oppstår så sjelden at mange ikke vet hvordan de skal forholde seg når det skjer. Strømbruddet er også et bevis på hvor sårbart samfunnet har blitt, og bør være en påminnelse til oss alle om at det er lurt å forberede seg på slike ting kan skje. Vi kan ikke regne med at alt skal fungere knirkefritt hele tiden.

Torsdag kveld satt det tusenvis av mennesker i mørket uten å få tilfredsstillende informasjon om hva som hadde skjedd og hvor lang tid det ville gå før feilen ble utbedret. En rekke andre selskaper sender ut meldinger på mobiltelefonen til alle sine kunder når det oppstår feil. Et slikt varsel kom aldri fra Trønderenergi. Heller ikke på selskapets nettsider ble det raskt gitt informasjon.

I etterkant av strømbruddet har Trønderenergi også måttet tåle kritikk for at spenningen var lav da strømmen igjen ble slått på. Det kan ha ført til at det oppsto skade på apparater og installasjoner flere steder. Over store deler av byen førte strømbruddet også til at gatelysene ble slått ut i lang tid etter at feilen i høyspentledningen ble utbedret. Trønderenergi har foreløpig ikke forklart hva årsaken til strømbruddet var, eller hvorfor strømmen ble slått på med lav spenning. Det bør de gjøre.

Det finnes ingen oversikt over hvilke skader som oppsto på grunn av lav spenning i strømnettet, men det er grunn til å frykte at slike skader har skjedd og at det kan ta tid før skadene oppdages. Kundene fortjener en forklaring fra Trønderenergi etter at halve byen ble mørklagt.