Regjeringen legger opp til en liberalisering av drosjereglementet. Det er en fornuftig tilpasning til en bransje som har endret seg totalt de siste årene, skriver Adresseavisen på lederplass.  

Fornuftig liberalisering av drosjenæringen

Regjeringen foreslår en betydelig liberalisering av drosjenæringen. Endringen skal slippe flere aktører til, gi økt konkurranse og åpne for nye teknologiske løsninger.

Drosjemarkedet har endret seg totalt. Ny teknologi har åpnet for at små og store selskaper kan konkurrere mot hverandre. I dag kan kundene bruke mobiltelefoner til å bestille og betale drosjeturen, og selskaper som Uber og Prai utfordrer gamle løsninger.

Drosjenæringen er provosert, og sier liberaliseringen vil åpne for sosial dumping. Næringen burde heller jobbet for nye regler tilpasset markedet, kundenes behov og forsvarlig organisering, enn å grave skyttergraver. Fremtidens drosjenæring skal fortsatt reguleres, og det er en forutsetning at de nye aktørene følger lovverk og regler. Frykt for sosial dumping kan ikke bli et argument for å bevare et gammelt og utdatert regelverk.

Regjeringen vil oppheve behovsprøvingen av drosjeløyver. Det skal fortsatt være krav om løyve, men det skal bli enklere å få slike. Det skal bli lettere å bruke egen bil som «deltidsdrosje», og drosjeselskap trenger ikke lenger være tilknyttet en sentral. Og det skal fortsatt stilles krav om at sjåførene skal ha kjøreseddel, god vandel og tilstrekkelige språkkunnskaper.

I forslaget legges det opp til at fylkeskommunene kan gi enerett på transport i distriktene for å sikre et godt nok drosjetilbud der. På den måten legger forslaget opp til både økt konkurranse i byene, samtidig som det kan gjøres lokale tilpasninger der det er nødvendig.

I dag er det vanskelig for nye aktører å etablere seg. Samtidig er behovet for drosjer stort, særlig i byene. Ved å lette på reglene, slik at alle som vil kan få løyve til å kjøre, vil det skapes en sunnere konkurranse som er til beste for kundene. Den økte konkurransen vil bli krevende for mange av de tradisjonelle drosjeselskapene, men er en nødvendig tilpasning til virkelighetens verden og markedets behov. Utviklingen i bransjen kan ikke reverseres. Det er bedre å lage et nytt regelverk, enn å tviholde på det gamle og utdaterte. Et nytt regelverk vil skape reell konkurranse og en fremtidsrettet næring til beste for kundene.