Forskere må ha rett til å utfordre

Når forskere får beskjed om at uttalelsene deres skader instituttets omdømme, er det dypt problematisk.

NTNUs kampanje «Challenge Everything», fikk en lunken mottakelse. Nå ser det ut til at NTNU-ansattes muligheter til å utfordre er dårligere enn hva slagordene tilsier. Reaksjonene på førsteamanuensis Øyvind Eikrems uttalelser til det omstridte nettstedet Resett, tyder på at enkelte ved NTNU trenger en leksjon i verdien av ytringsfrihet, spesielt når den brukes av forskere med kontroversielle meninger.

LES OGSÅ: Det skal mye til for å nekte folk å debattere

Eikrem uttalte seg nylig om dobbeltdrapet i Trondheim i et intervju med Resett. Der sa han blant annet at det var «naivt» å omtale dobbeltdrapet som en tragedie, og knyttet hendelsen til norsk innvandringspolitikk. I etterkant fikk Eikrem, som jobber ved Institutt for sosialt arbeid, beskjed fra instituttleder Riina Kiik om at han hadde skadet instituttets omdømme med sine uttalelser. Det er dypt problematisk.

Det er viktig at forskere bruker sin ekspertise til å sette fingeren på kritikkverdige eller problematiske forhold i samfunnet. Når forskere som gir uttrykk for kontroversielle standpunkter blir møtt med at de skader omdømmet til sin egen arbeidsplass, kan det skremme andre kritiske forskere fra å ytre seg. Det gjelder også forskere som uttaler seg fra et liberalt eller venstreorientert ståsted, ikke bare dem ytrer kontroversielle meninger med et innvandringskritisk innhold.

LES LEDEREN: Skammelig hets av politikere

Eikrems intervju med Resett har også blitt kritisert av forskerkolleger, som hevder at han framstår som ekspert på flyktninger, uten å ha forsket på feltet. Det er en saklig innvending som utfordrer Eikrem uten å gå på akkord med ytringsfriheten.

Institutter som er mer opptatt av sitt eget omdømme enn av kritisk debatt, kan derimot gjøre oss dummere. Hvis forskere lar være å ytre seg på grunn frykt, kan offentligheten sitte igjen med blodfattig koseprat i stedet for meningsbrytning.

Det er bra at rektor Gunnar Bovim understreker at ansatte ved NTNU har full ytringsfrihet. Det bør ikke være tvil om at forskere ved Norges største universitet kan ytre seg uten represalier. Hvis ikke, vil de neppe tørre å utfordre noe som helst.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter