Eiendomsskatten i Trondheim foreslås økt også neste år. Det er gode grunner til å se nærmere på hvordan eiendom skal skattlegges, men eiendomsskatten slik den er i dag, rammer uavhengig av inntektsnivå og er usosial, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Eiendomsskatt er blitt en politisk sovepute

Rådmannen i Trondheim la tirsdag frem sitt forslag til budsjett for 2019. Det minst overraskende i budsjettet er forslaget om å igjen øke eiendomsskatten.

Det har blitt en dårlig tradisjon i budsjettbehandlingen i Trondheim at eiendomsskatten økes litt hvert eneste år. I forrige budsjett vedtok bystyret at skatten på folks bolig skal økes med 0,1 promille hvert eneste år i perioden mellom 2018 og 2021. I neste års budsjett foreslår rådmannen at denne økningen nå skal fortsette til 2022.

LES OGSÅ: Dette betyr 2019-budsjette for deg i kroner og øre

Av landets største byer har Trondheim den desidert høyeste eiendomsskatten. Loven sier at kommunene ikke kan ta mer enn 7 promille av beregnet markedsverdi på boligen. I Trondheim kommune legger rådmannen opp til at satsen neste år skal være på 6,15 promille og et bunnfradrag på en halv million kroner. I Bergen er satsen på 2,6 promille mens den i Oslo er på 3,0 promille.

Rådmannen argumenterer med at de samlede kommunale avgiftene, som eiendomsskatt, avgifter til vann og avløp, renovasjon og feiing, samlet sett ligger på gjennomsnittet for landets store kommuner. Det et dårlig argument for å øke eiendomsskatten hvert eneste år. Mange av de andre avgiftene reguleres etter selvkost slik at kommunen ikke har anledning til å kreve inn mer enn det koster å levere tjenesten. Eiendomsskatt står kommunen derimot helt fritt til å regulere innenfor rammeverket.

Det er gode grunner til å se nærmere på hvordan eiendom skal skattlegges, men eiendomsskatten slik den er i dag, rammer uavhengig av inntektsnivå. Den er usosial skatt og bryter med prinsippet om skatt etter evne. De fleste har lån på sine boliger, dermed blir eiendomsskatt en skatt på lån. Pensjonister med lav inntekt og nedbetalte boliger, får også en regning fra kommunen som kan være vanskelig å betale.

Den foreslåtte eiendomsskatten for 2019 skal gi kommunen 685 millioner kroner i inntekter. Det er krevende å finne pengene andre steder, men det blir for enkelt å pålegge innbyggerne å betale mer hvert år. I stedet må politikerne ta jobben med å prioritere innenfor de rammene de har til disposisjon. Økning av eiendomsskatten er blitt en sovepute det er for lett å ty til.