Mange er bekymret for ambulansenes responstid. Men kvaliteten på helseberedskapen kan ikke bare vurderes ut fra hvor lang tid det tar for ambulansene å komme frem, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Helseberedskap måles ikke med stoppeklokke

Mange i distriktene er urolige for at de ikke får helsehjelp i tide. De er særlig bekymret for at ambulansene ikke skal rekke frem tidsnok når akutte behov oppstår.

Det er all mulig grunn til å ta slike bekymringer på alvor. Når folk ikke føler seg trygge på at helsepersonell kan stille opp når det kreves, oppstår det problemer som storsamfunnet må ta på alvor. Men helseberedskapen kan ikke bare måles i hvor lang tid det tar å rykke ut med en ambulanse.

Trønder-Avisa har de siste dagene omtalt nye tall for den faktiske tiden ambulansene bruker til å rykke ut til de ulike kommunene. Tallene viser at målet om responstid som Stortinget har satt, overholdes i liten grad. Helseforetakene må gjøre en jobb for å oppfylle disse målene, men det er også verdt å lytte til fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge når han påpeker at den lokale helseberedskapen består av mer enn ambulansebiler og at det helhetlige helsetilbudet må vektlegges. Som et eksempel viser han til den kommunale legevaktens rolle.

Det er også verdt å legge merke til pilotprosjektet som drives i Røyrvik kommune. Der har sykepleiere som jobber på sykehjemmet og brannfolk fått kursing i førstehjelp og hjertestarter. De har ved flere anledninger rykket ut først og stått i kontakt med sykehuset, mens de venter på ambulansen. Ordfører Hans Ottar Devik (Sp) i Røyrvik mener ordningen fungerer godt, og kan bli en del en fremtidens helsetjeneste i distriktene. Ordføreren har et godt poeng. Slike løsninger som i Røyrvik må prøves også i andre kommuner.

Nye tider må finne rom for nye løsninger. Høye krav til spesialkompetanse for helsepersonell og dagens krav til ordentlige arbeidsvilkår for dem som skal utøve beredskapen, må også tas med i vurderingene når fremtidens beredskapstjenester skal utvikles.

Det viktigste målet på en god beredskap må være hvor fort mennesker får kvalifisert hjelp, ikke hvor lang tid ambulansen bruker. Nye måter å løse beredskapen på lokalt, vil være et viktig bidrag til å øke folks trygghetsfølelse. Fremtidens løsninger kan ikke være at alle kommuner i landet har lokale ambulanser og politistyrker i beredskap 24 timer i døgnet.