Grunneier Jon Petter Hernes, Johan Arnt Vatnan fra Nye Veier, stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp), Jørund Gullikstad fra Nye Veier og Jon Utus fra Stjørdals næringsforum tenker nytt om Langstein. Det er spennende planer som kan virke positivt for hele regionen, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Stjørdals havneplaner åpner nye muligheter

Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) på Stjørdal lanserer nye og spennende planer for nytt industriområde og havn på Langstein.

Vigdenes vil bruke massene som blir tilgjengelige når Nye veier bygger tunneler på E6 fra Ranheim til Åsen til å fylle opp et nytt industriområde og havneanlegg på Langstein. Det åpner samtidig opp muligheten for å flytte dagens havn på Stjørdal til det nye området på Langstein.

Dette er et prosjekt som kan løse mange av havneutfordringene for hele trondheimsregionen og samtidig sørge for at byutviklingen både i Trondheim og Stjørdal skyter fart. Næringslivet i Stjørdal er positive, og Nye veier har sans for ideen. I 2020 starter arbeidet med nye tunneler på E6, og innen den tid må den politiske prosessen ha avklart om det er vilje til å bygge ut områdene på Langstein.

LES OGSÅ: Stein fra milliardtunnelen kan bli til ny havn

Flytteprosjektet vil kunne frigjøre sentrumsnære områder i Stjørdal til byutvikling, skape grobunn for ny industri og arbeidsplasser på Langstein og øke havnekapasiteten. Et industri- og havneområde på Langstein kan også sørge for at Trondheim havn kan flytte deler av sin virksomhet fra Trondheim. Dermed kan havneområder i byen bli frigjort til for byutvikling.

Hele trondheimsregionen vil ha god bruk for nye industriområder i årene som kommer. Langstein ligger nært både vei, jernbane og sjøen. Slike områder er det ikke mange av langs Trondheimsfjorden. I Stjørdal trengs det nye boligområder, næringsområder og industri for å møte utviklingen. Trønderkommunene nord for Stjørdal trenger økt havnekapasitet, og Trondheim trenger deler av dagens havneområde til andre formål.

Det gjenstår en god del utredning og undersøkelser rundt prosjektet,. Men det bør være i hele regionens interesse å se nærmere på utviklingsmulighetene på Langstein. Når ulike krefter i lokalsamfunnene stikker hodene sine sammen og tenker stort, kan det åpne opp for løsninger som ingen har sett tidligere.

Vi har stor sans for kommunepolitikere som tenker stort, ambisiøst og nytt om regionalt samarbeid, næringsutvikling og byutvikling.