Det er et stort etterslep i byggingen av studentboliger, ifølge en rapport fra Norsk studentorganisasjon. Her Berg Studentby. 

Studentboliger trenger ikke være statsstøttet

I år har over 15 000 fått tilbud om studieplass ved NTNU. Mange av dem som takker ja, skal inn på leiemarkedet i Trondheim for første gang. De fleste havner i private hybler, men omtrent 15 prosent får en studentbolig, som er bygget med tilskudd fra staten.

Regjeringen lanserte i 2015 en satsing som skulle sørge for at 20 prosent av studentene skal kunne bo i studentboliger, det vil si boliger som leies ut gjennom samskipnadene, for eksempel Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit). En ny rapport fra Norsk studentorganisasjon (NSO) viser at det fremdeles er langt igjen før målet er nådd. Ifølge rapporten mangler 14 000 boliger på landsbasis.

LES OGSÅ: NTNU må få et kraftsenter for kunst, arkitektur og musikk

Det er lett å tenke at underskuddet på studentboliger ikke er et problem i Trondheim. De siste årene har det private leiemarkedet fungert godt for studentene. I fjor var det knapt ventelister på Sits studentboliger. I tillegg har private aktører som Aha Eiendom og Trondheim Vandrerhjem de siste årene åpnet nye studentbyer på Persaunet og Rosenborg.

Selv om leiemarkedet er velfungerende nå, kan en mangel på studentboliger skape problemer i fremtiden. Trondheim er Norges raskest voksende by. Høy befolkningsvekst kan skape press i leiemarkedet, noe som kan føre til at det blir boligmangel for studentene igjen. Det er ikke ønskelig, men også private aktører kan bidra til å skaffe flere boliger til studentene.

LES LEDEREN: Forfallet på Møllenberg kan stoppes

Flere private studentbyer kan gi studentene et større tilbud, men også være gunstig for byutviklingen. Tidligere i år skrev Adresseavisen om den store konsentrasjonen av hybler på Møllenberg. Der forfaller flere bygårder, mens bydelen blir mer ensartet. Flere private studentbyer kan bidra til å spre studentbefolkningen utover byen, noe som kan hindre «hyblifisering» slik vi har sett på Møllenberg.

Siden 2015 har rekordmange studentboliger fått statstilskudd. Hensikten med å bygge flere studentboliger er å sikre flere studenter tilgang på rimelige boliger under utdanningen. Da er det underordnet om det er Sit eller et privat selskap som eier dem. I så måte er det vel så viktig å gjøre det mer attraktivt for private å bygge studentboliger som å bruke offentlige kroner for å nå tjueprosentmålet så raskt som mulig.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter