Nyhavna i Trondheim kan bli et egnet sted for en bystrand eller et bynært badeanlegg for hele Trondheim. 

Trondheim trenger bedre badestrender midt i byen

Steinkjer har det, Levanger har det. Oslo har det også. Det samme har København. I Bergen jobbes det med konkrete planer. Men i Trondheim mangler vi fortsatt en bystrand der folk kan hoppe i fjorden. Det trenger byen.

Vi utfordrer politikerne, planleggerne og næringslivet til å legge hodene i bløt for å gi byen et badeanlegg som kan brukes av alle, i all slags vær og gjennom hele året. La alle med gode ideer slippe til i en stor dugnad for å skape et bynært badeanlegg/badestrand midt i sentrum.

Oslo har sitt badeanlegg på Sørenga. 

Trondheim har mange badeplasser, både langs fjorden og ved vannene i Bymarka. Mange av dem er flotte når sola skinner og sommeren er på plass. Men for å komme ned til sjøen må du ofte vasse langt, liste deg over spisse steiner og sleip tang og grønske. Byen trenger likevel en badeplass for store og små, nært byen og fri for tang. Og gjerne med mulighet til å kjøpe seg en is eller noe kaldt å drikke.

København har sin bystrand på Amager. 

 

Trondheimsfjorden er brådyp og det er vanskelig å finne steder der det er mulig å lage en sandstrand, slik de blant annet har gjort i Steinkjer sentrum. Men området på Nyhavna, som etter hvert skal forandres fra industri- og kaiområde, kan bli et sted hvor et slikt badeanlegg kan reise seg. I plan for friluftsliv og grønne områder i Trondheim åpnes det opp for at deler av Nyhavna kan gi rom for et område som åpner seg mot fjorden. I planen heter det at «det bør utredes og utvikles en urban og bynær badeplass innenfor Nyhavna.


Det er en god idé. Nå skal det igangsettes et utredningsarbeid for å kartlegge badebehovet og oppgradere byens badeplasser. I dette arbeidet må også kommunen se nærmere på muligheten for en «bystrand» i gangavstand fra Midtbyen. Publikum bør inviteres til en massiv idédugnad for hvordan byen kan åpne seg mot fjorden, skape aktiviteter og rom der folk kan treffes, bade og hygge seg.

Kanskje kan områder langs fjorden i Ila og Høvringen også vurderes som et sted som kan forandres til offentlige badeplasser. Tidligere er det lansert kreative forslag om båttransport langs fjorden, opp i Nidelva og ut til Munkholmen. Det vil være tiltak som knyttes oss nærmere vannet, skaper aktivitet og knytter byen og fjorden tettere sammen.

På Levanger har de Røstad strand. En liten perle. 

 

Badeplassene på Lade har mange fine kvaliteter. Både i Korsvika og Ringvebukta finnes det benker, toalett og griller som publikum kan benytte. Stedene har fine gressområder som er godt egnet for et piknikpledd og en parasoll. Men ikke alle setter pris på å krysse et belte av tang og grønske og store spisse steiner før man endelig kommer til vannkanten. Når det er fjære sjø er ikke byens badeplasser så godt egnet for dem som vil ta seg en dukkert. Litt mer opprydding i fjæra ville hjulpet på. Men også badeplassene på Lade ligger for langt unna til å være bystrand midt i sentrum.

Susanne Lorentsen og Milan kunne tenkt seg litt mer sand og litt mindre tang i Korsvika. 

Cecilie Salomonsen, lille Eskil og pappa Finn Olav Bjørnson trives i Ringvebukta, men kunne ønsket seg mer sand på stranda. 

Lianvatnet, Kyvannet og Hestsjøen har også bademuligheter, men heller ikke disse ligger nært nok Midtbyen til å fungere som en urban strand. Dessuten er det noe eget å dyppe kroppen i saltvann og oppleve en sommerdag med sjø og saltvann i håret. Det nye Sjøbadet er et godt tilbud for mange, men er dårlig egnet for barnefamilier. For å bruke Sjøbadet må du være medlem eller betale dagsbillett for å komme inn.

Byplanleggere og byens politikere kan jo la seg inspirere av København og Amager strandpark. Den gamle stranden ble for noen år siden bygget om til strandpark. Blant annet ble en kunstig øy bygget slik at det ble skapt en lagune der folket kan bade. Slik ble en grønn og blå oase skapt, rett ved byen. I Oslo åpnet Sørenga sjøbad i 2015. En flytende park ble etablert med stort lukket basseng med sjøvann, soleplasser og trapper ned mot sjøen. Dersom planleggerne i Trondheim trenger mer inspirasjon, så trenger de ikke reise lenger enn til Steinkjer for å se bystranda der som ble åpnet i 2014. Der ble 200 kubikk hvit skjellsand fra Ytre Namdal fylt på i fjæra midt i sentrum, og er med på å skape liv og røre og gjøre Steinkjer til et bedre sted å være.

Bystranda i Steinkjer gir liv og røre midt i sentrum. 

Trondheim er en by ved fjorden, men mangler fortsatt områder hvor vi kan komme ned til vannet. Vi ser frem til at Nyhavna kan omdannes til et sentrumsnært boligområde. I den prosessen må det være mulig å legge vekt på at området også skal åpnes opp for alle og skape gode byrom som gjør at vi kan bruke fjorden på en bedre måte enn i dag. Etableringen av Sjøpromenaden mellom Skansenparken og Rockheim har åpnet byen mot sjøen, det samme har Ladestien gjort. Nå gjenstår det et arbeid for å skape et urbant badeanlegg for alle som ønsker å ta seg en dukkert i Trondheimsfjorden. Dersom alle gode krefter i byen stikker hodene sammen og spiller inn sine tanker og ideer, så bør det være mulig at også Trondheim kan bli en by der det er mulig å spasere ned til en bystrand.

I Ringvebukta er det bademuligheter, men med mye stein, tang og grønske.