Foto: NTB Scanpix

På tide å slanke velferdsstaten

Det er bra at regjeringen bruker mindre oljepenger, men nå er det på tide å kutte i utgiftene.

Tirsdag la regjeringen fram det reviderte statsbudsjettet for 2018. Den mest iøynefallende endringen er at oljepengebruken flater ut. Regjeringen vil bruke 5,6 milliarder færre oljekroner enn høstens statsbudsjett la opp til. Det skjer til tross for at en høyere oljepris har gitt nye inntekter til fondet. Moderasjonen er kjærkommen, men i kommende statsbudsjetter bør det kuttes i offentlig pengebruk. At utgiftene øker mindre enn før, er ikke nok.

Norge er fremdeles for avhengig av oljepenger: Et lite skritt i riktig retning

Det siste tiåret har veksten i oljepengebruken vært svimlende, med en tredobling siden 2008. Det er rett nok i takt med veksten i fondet, men når fondet legger på seg, er det en grunn til å spare mer til dårlige tider, ikke til å tråkke på gasspedalen. Under Erna Solberg har økningene vært størst, også før oljeprisfallet i 2014 gjorde det nødvendig å sprøyte inn statlige kroner for å holde norsk økonomi i gang.

Det er også et skår i gleden at mye av nedgangen i oljepengebruken ser ut til å skyldes flaks, ikke prioriteringer. Norsk økonomi går bedre enn ventet. Særlig arbeidsledigheten er lavere enn det som ble lagt til grunn i fjor høst. Da går utgiftene til blant annet dagpenger ned. Høyere oljepris øker statens inntekter fra olje og gass, noe som reduserer behovet for å ta ut penger av oljefondet.

Nordmenn har høy gjeld: Den som har unnet seg Gucci-briller, kan bli tvunget tilbake til First Price-hylla

Alt tyder på at oljen kommer til å bli mindre verdt i framtida, mens utgiftene til velferd vil stige når befolkningen blir eldre. Fram mot neste statsbudsjett bør den politiske debatten handle om hvordan vi kan få mer velferd for pengene. Da må regjeringen våge å rokke ved hellige kyr i norsk politikk, som sykelønnsordningen. At det bare er ungdomspartiene som tør å snakke om å endre ordningen, selv om nordmenns sykefravær er høyere enn i sammenlignbare land, er nedslående.

Mer effektive velferdsordninger handler ikke om gjerrighet, men om solidaritet med kommende generasjoner. Hvis velferdsstaten skal forbli bærekraftig, må den slankes. Da kan vi ikke behandle dagens velferdsordninger som om de er hogget i stein.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter