Å samle russen i Granåsen er et konstruktivt forslag, skriver Adresseavisen på lederplass. I dag er russ spredt i flere, hjemmesnekrede leire i Trondheim. Blant annet i Bymarka, like ved Nilsbyen.   Foto: Terje Svaan

Det er på tide å få russen ut av skogen

Russ som steller i stand egne leire i marka eller andre steder i byen for å feste, er ikke en god ordning.

Forslaget om å samle russen i Granåsen er derfor konstruktivt.

Det er Arbeiderpartiets bystyrerepresentanter Julie Indstad Hole og Tom Christian Lindvåg som foreslår å samle russen på arenaen i Granåsen i Trondheim. Siden både Marinen og Festningen nå er stengt for russen, har ikke festløvene lenger noe fast samlingssted under feiringen. Derfor har russen selv tatt grep og etablert leire flere steder i Trondheim. Blant annet i Bymarka og Estenstadmarka.

Å ha russen vasende rundt i skogen er neppe noen god løsning for fremtiden. Det er ikke trygt verken for russen selv eller foreldrene. I tillegg blir naboene til de provisoriske leirene forstyrret av musikkstøy. Forsøpling har også vært et problem tidligere.

Det er ingen menneskerett å feste hvor man vil i det offentlige rom. Samtidig skjønner vi at russen ønsker å feire at 13 års skolegang endelig er unnagjort.

LES OGSÅ? Trondheimsrussen må feste i marka: - Vi blir tvunget til å skjule oss

I stedet for å se på russen som et problem, er det derfor fint at kommunen ser på en løsning som er praktisk for flere parter. Et felles samlingssted i Granåsen er derfor et forslag som bør utredes.

Ikke bare er det tryggere for russen og mer oversiktlig for politiet, men ett stort feststed gjør at russen kan feire i fellesskap. Påvirket av oslorussen, har russen i Trondheim dannet ulike russegrupper. Gruppene har laget flere teltleirer for sine medlemmer. De som ikke er med i en gruppe, blir lett stående utenfor under maifeiringen.

Granåsen-løsningen kan bli krevende. Både kommunen og politiet må sørge for at festing på denne arenaen følger lover og regler, blant annet alkoholloven. Naboene i området bør dessuten slippe forstyrrelser i flere uker.

FIKK DU MED DEG DENNE? Umodent å sutre over russen

Samtidig er russen trolig kommet for å bli. Å sette dem ut i skogen er i hvert fall ikke en god løsning.

Å samle trondheimsrussen i Granåsen vil gi en trygg russetid for alle, tror Ap's bystyrerepresentanter Julie Indstad Hole (i midten) og Tom Christian Lindvåg (til høyre). Russepresident Oscar Otterlei til venstre.  
        
            (Foto: Håvard Haugseth Jensen )

Å samle trondheimsrussen i Granåsen vil gi en trygg russetid for alle, tror Ap's bystyrerepresentanter Julie Indstad Hole (i midten) og Tom Christian Lindvåg (til høyre). Russepresident Oscar Otterlei til venstre.   Foto: Håvard Haugseth Jensen