Ifølge NRK lagrer etterretningstjenesten informasjon om nordmenns kommunikasjon med utlandet. Bildet viser sjef for etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde. 

Overvåking i Norge er uakseptabelt

Hvis du sender en e-post til en slektning i Irak, kan kontakten bli lagret av de hemmelige tjenestene.

Det skyldes 15 parabolantenner utenfor Hønefoss, som fanger opp kommunikasjon som går via satelitter. De er drevet av E-tjenesten, i samarbeid med den amerikanske etterretningstjenesten NSA. Virksomheten har pågått under flere regjeringer. Hvis de hemmelige tjenestene har lagret opplysninger om norske borgere, er det en uakseptabel krenkelse av rettsvernet.

LES OGSÅ: Menneskerettighetene må vernes

Antennene fanger opp data om hvem som kommuniserer med hvem, såkalte metadata. Ifølge NRK kan informasjon om hvem du snakker med bli lagret, hvis samtalepartneren befinner seg i et land E-tjenesten følger med på. EOS-utvalget, som fører tilsyn med de hemmelige tjenestene, var alt i 2016 i tvil om lagringen er lovlig. Advokat Jon Wessel-Aas mener lagringen er i strid med loven.

For at etterretningstjenesten skal kunne utføre sine oppgaver, kreves det hemmelighold. Vi kan ikke forvente den samme åpenheten fra E-tjenesten eller PST som fra andre aktører i samfunnet. Det stiller samtidig strenge krav til at de respekterer borgernes rettssikkerhet.

LES LEDEREN: Det er ikke behov for et politi som bærer våpen

I 2016 ble regjeringen pålagt å fremme en lov som skal avklare hvilken informasjon E-tjenesten kan lagre. Den har ennå ikke blitt lagt på bordet. I mellomtiden har E-tjenesten tilsynelatende lagret opplysninger om norske borgere. Det kan vi ikke godta. Fraværet av en ny lov gir ikke fullmakt til å overvåke.

Etterretningstjenesten sier at de ikke kan utføre arbeidet sitt hvis de ikke får lagre metadata om nordmenn. Grunnen er at det er umulig å skille mellom kommunikasjon som kommer fra Norge og den som kommer fra utlandet. Det er uholdbart. Teknologiske begrensninger er ingen unnskyldning for å drive overvåkning som kan være ulovlig.

I en demokratisk rettsstat må hensynet til borgernes rettsvern veie tyngre enn E-tjenestens behov. Det er urovekkende at regjeringene som har godtatt overvåkningen på Hønefoss, ser ut til å ha glemt det.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter