Rune Olsø og Geir Waages roller i Kystad-saken har avdekket en politisk kultur som gir grunn til uro. Det politiske miljøet, og særlig Ap, må strekke seg langt for å bidra til å gjenopprette tilliten, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Kystad-saken har skapt en alvorlig tillitskrise

Kystad-saken har avdekket en politisk kultur som gjør oss urolig og bekymret.

Selv om gruppeleder Geir Waage fortsatt har tillit i eget parti og blant Ap's samarbeidspartier, er det ikke sikkert at byens velgere føler det på samme måte.

LES OGSÅ: Fikk sjokk da hun forsto at Olsø hadde skrevet merknaden

I over ett år, mens saken har vært omtalt i Adresseavisen og under etterforskning i Økokrim, har Ap's gruppeleder unnlatt å fortelle sannheten om sin kontakt med Rune Olsø forut for vedtaket som tok Kystad-området ut av grønn strek-planen. Olsø har også prøvd å påvirke flere andre bystyremedlemmer i saker om grønn strek. Det er svært underlig at ingen av dem har sagt fra om slik påvirkning.

Da Adresseavisen først skrev om saken, hevdet Geir Waage at han ikke hadde vært i kontakt med Rune Olsø i forkant av behandlingen av grønn strek. Da denne kontakten mellom Waage og Olsø likevel ble kjent, sa Waage at Olsø, på lik linje med alle andre, må ha rett til å komme med innspill i politiske saker. Waage unnlot å fortelle sine partifeller at Olsø hadde skrevet merknaden som ble fremmet i formannskapet. På den måten førte han sine egne partifeller og byens velgere bak lyset. Saken har svekket tilliten til hele det politiske miljøet i Trondheim, og spesielt til Arbeiderpartiet.

Geir Waage sier han ikke var klar over at Rune Olsø og hans arbeidsgiver hadde direkte økonomiske interesser i at Kystad ble holdt utenfor den grønne streken. Men det er i beste fall utrolig naivt av Geir Waage å la partikollega Rune Olsø, som selv hadde meldt seg inhabil i saken, få diktere Ap's politikk på den måten. At Waage gang på gang unnlot å fortelle sannheten om sin kontakt med Olsø og ikke erkjente forholdet før Økokrims etterforskning avslørte kontakten, gjør ikke situasjonen bedre.

Saken ble offentlig kjent fordi Adresseavisens journalister begynte å grave i den. Uten disse avsløringene ville vi aldri hatt en Kystad-sak. Vi føler derfor en dyp uro over at det kan finnes flere eksempler på uheldig politisk påvirkning som ikke er kjent. Det politiske Trondheim, og særlig Ap, må strekke seg langt for å dempe uroen som har oppstått etter Kystad-saken og Geir Waages rolle i den.