En krangel mellom Trondheim og resten av Trøndelag om penger til kollektivtilbud er en dårlig start for det nye Trøndelag. Politikerne må vise klokskap når kollektivtrafikken i det nye fylket skal bygges, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Klønete kuttforslag for kollektivtrafikken i nord

Fylkesrådmannen vil gjennomføre store kutt i kollektivtrafikken i de nordlige delene av Trøndelag. Men når saken kommer til politisk behandling torsdag kommer politikerne til å si nei til forslagene.

Det er bra at kuttene stanses, men hele saksbehandlingen har vært klossete og har skapt unødvendig splid mellom Trondheim og resten av Trøndelag.

Det er en dårlig start for et samlet Trøndelag at det oppstår krangel mellom by og bygd om hvordan pengene til ulike kollektivtilbud skal fordeles. Når fylkesrådmannen starter samlingen av de to trøndelagsfylkene med å lansere forslag om å kutte 13,5 millioner kroner i bussruter, hurtigbåtforbindelser og ferjeforbindelser i det tidligere Nord-Trøndelag, samtidig som bussene i Trondheim får egne anlegg til å smelte snø, er det ikke vanskelig å se umusikaliteten i måten hele saken er fremstilt på.

LES OGSÅ: Varsler nye buss-kutt

Hovedutvalg for kollektiv i Trøndelag vil stanse kuttene for inneværende år ved å bruke engangspenger fra gamle fond. Men det er et kortsiktig tiltak. Det er fortsatt usikkert om kommende års budsjetter har midler til å opprettholde kollektivtilbudet som fantes i Nord-Trøndelag før Trøndelag ble ett fylke. Betydelige reduksjoner i kollektivtrafikken er en dårlig belønning for nordtrøndere som nå er blitt trøndere.

Kollektivtilbudet er en avgjørende faktor for at Trøndelag skal lykkes i årene som kommer. Det blir for tilfeldig å lage en kuttliste over mulige sparetiltak, uten at man ser hele regionen under ett. Justeringer i tilbudet kan være på sin plass, men ikke uten et solid saksgrunnlag der konsekvensene for kutt i tilbudene kommer tydelig frem. Når det skal gjennomføres kutt må de politiske prosessene være bedre, konsekvensene utredes og innbyggerne som rammes av kuttene må få anledning til å si sin mening om forslagene.

Det er lett å forstå at de som er avhengige av buss, hurtigbåter og ferjer i norddelen av Trøndelag frykter at tilbudet blir dårligere, samtidig som det satses enorme summer på å bygge ut metrobussprosjektet i Trondheim. Derfor må det utvises politisk klokskap når kollektivtilbudet for et samlet Trøndelag skal tegnes opp slik at hele regionen får et tilbud vi kan leve med.