En busstur mellom Trondheim og Hommelvik koster halvparten av en reise fra Hommelvik til Stjørdal, selv om de er like lange. 

Busstilbud med barnesykdommer

AtBs nye prissystem har flere merkelige utslag. Det er gode grunner til å tegne opp sonekartet på nytt.

Vi har tidligere skrevet at det er urimelig at det blir dyrere å ta buss i Trondheim. Da overså vi de positive sidene AtBs nye prissystem har for mange trøndere utenfor Trondheim. Likevel er det hevet over tvil at det nye systemet har flere barnesykdommer. Når de skal lukes ut, bør politikerne både ta hensyn til Trondheims størrelse og til behovet for å gjøre det enklere å velge kollektivt i distriktene.

Kollektivtilbudet i større byer som Trondheim skal løse flere problemer enn tilbudet i distriktene skal. Det skal få bilbruken ned, hindre trafikkorker og begrense luftforurensingen. Da må billettene være så billige at mange velger buss framfor bil. Slik sett er det uheldig at det er like dyrt å ta buss fra Munkegata til Solsiden som fra Skaun til Munkegata.

LES OGSÅ: Bompengene må fordeles på flere

Samtidig er det bra at det nå blir billigere å reise kollektivt i distriktene. Blant annet blir prisen for å reise fra Oppdal til Trondheim på 111 kroner, 125 kroner mindre enn før. Dessuten får reisende i hele Trøndelag tilgang på familiebilletter. Da er det lettere å velge buss til søndagsturen, uavhengig av bosted.

Mange trøndere jobber i byer som Stjørdal og Steinkjer, men bor andre steder. Kollektivtilbudet bør også gi dem grunner til å la bilen stå. I dag er det her manglene ved det nye systemet blir tydeligst. Anne Kalset fra Hommelvik forteller for eksempel til Adresseavisen at det nå koster mer enn dobbelt så mye å reise til Stjørdal, der hun jobber. Prisen for å reise til Trondheim er derimot den samme som før.

LES LEDEREN: Politikerne må ta rådmannens uro på alvor

Ingen soneoppdelinger er perfekte. Likevel framstår dagens prisforskjeller som underlige. Hvis en av hensiktene med kollektivsystemet er at det skal bli lettere å velge bort bilen til jobben, virker det lite gjennomtenkt at en mils reise østover koster det dobbelte av en mils reise mot vest.

Venstres Elisabeth Paulsen sier til Adresseavisen at Stjørdal sentrum må bli en del av sone én, som inkluderer Trondheim. Det vil løse noen av problemene. Samtidig bør vi ikke glemme at tre firedeler av bussreisene i Trøndelag skjer i Trondheim. Hvis flere trøndere skal velge kollektivt, kan det derfor være klokere å gjøre buss billigere i Trondheim sentrum, og heller øke prisen noe utenfor bygrensene.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter